Wcześniejsze konferencje organizowane przez IBiDW

Konferencje międzynarodowe

 

 • The 2nd Conference on China - Central and Eastern Europe (CEE) - 22-24 września 2015
 • New Horizons of Cooperation in the Middle East - 19-20 lisopada 2013
 • Sympozjum Human Values in Intercultural Space - 1-2 czerwca 2012
 • Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities - 7-8 listopada 2011
 • Global Dilemmas of Security and Devepment in the Middle East - 9-10 listopada 2010
 • The First International Interdisciplinary Conference on Edward W. Said's Thoughts. Saidism in the XXI Century - 8-10 listopada 2010
 • Legacy and influence of classic works on military strategy: Sunzi and Clausewitz - 11 października 2010 (razem z Instytutem Konfucjusza)
 • China in the Security Policy of the Far East - 24-25 czerwca 2010 (razem z Instytutem Konfucjusza)
 • China at the beginning of the XXI century – Chiny początku XXI wieku - 26-27 kwietnia 2010 (razem z Instytutem Konfucjusza)
 • International Workshop: Venturing into Magnum Cathay. 17th Century Polish Jesuits in China: Michał Boym S.J. (1612–1659), Jan Mikołaj Smogulecki S.J. (1610–1656), and Andrzej Rudomina S.J. (1596–1633) - 26 września - 1 października 2009
 • I Konferencja Polskich i Chińskich Historyków Sztuki „Polska-Chiny. Sztuka i dziedzictwo kulturalne - 14-16 września 2009 (razem z Instytutem Konfucjusza)
 • Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa - 28-29 maja 2009 (Program Mistrz)

Konferencje krajowe

 • Konferencja "Myśl i kultura buddyjska" - 18-20 października 2012
 • Nacjonalizm, religia i demokracja. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej - 17-18 maja 2012 (razem ze Stowarzyszeniem Closer To Asia)
 • Panel konferencyjny „Wyzwania pomocy rozwojowej XXI wieku" - 25-26 listopada 2010
 • Konferencja ogólnopolska „Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie" - 27-28 maja 2010 (razem ze Stowarzyszeniem Closer To Asia)
 • Współczesna kultura popularna na Dalekim Wschodzie i jej rola w życiu codziennym - 13-14 kwietnia 2009 (razem ze Stowarzyszeniem Closer To Asia)

New Horizons of Cooperation in the Middle East

 

Konferencja Nowe Horyzonty współpracy w obszarze Bliskiego Wschodu: Polska-Jordania-Unia Europejska odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Głównymi organizatorami tego wydarzenia są Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firma Telos Consulting. Organizację wydarzenia wspomagają również Ministerstwo Gospodarki RP oraz Ambasada RP w Ammanie. Konferencja jest objęta honorowym patronatem wicepremiera i ministra gospodarki RP Pana Janusza Piechocińskiego oraz jego magnificencji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka.

Program konferencji

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do komunikacji pomiędzy uczelnią a szeroko rozumianym sektorem biznesowym, prowadzące w dalszej perspektywie do wzmocnienia współpracy biznesowej pomiędzy partnerami z Europy i Bliskiego Wschodu. Gromadzenie w jednym miejscu specjalistów z kręgu nauk społecznych i społeczności biznesowej będzie z pewnością nieocenioną okazją do pogłębionego zrozumienia kwestii takich jak: handel międzynarodowy, komunikacja międzykulturowa w zakresie prowadzenia interesów gospodarczych oraz wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poszczególne kraje regionu. Naszą intencją jest zorganizowanie nowatorskiego wydarzenia które da pole do wymiany zarówno doświadczeń naukowych jak i przedstawienia perspektyw biznesowych, stojących przed uczestnikami konferencji.

Bieżąca edycja konferencji Nowe Horyzonty współpracy w obszarze Bliskiego Wschodu, skupia się na Haszymidzkim Królestwie Jordanii. Intencją organizatorów jest głęboka analiza szans i wyzwań jakie leżą przed Polską i Jordanią w sferze współpracy gospodarczej. W szerszej perspektywie analizie będzie podlegać również współpraca gospodarcza pomiędzy krajami Europy Środkowo- Wschodniej a całym regionem Bliskiego Wschodu.

Na kształt konferencji złożą się: sesja plenarna, poświęcona bieżącym kwestią gospodarczym regionu Bliskiego Wschodu oraz panele tematyczne poruszające następujące tematy:

 • Wyzwania i okazje stające przed biznesem po Arabskiej Wiośnie
 • Makroekonomiczny obraz regionu
 • Strategie wchodzenia na poszczególne rynki Bliskiego Wschodu
 • Uwarunkowania prowadzenia biznesu – od marketingu po logistykę
 • Przedstawienie poszczególnych osiągnięć podmiotów indywidualnych i obserwacje dotyczące poszczególnych fenomenów

Ponadto zorganizowane zostaną dyskusje panelowe poświęcone znaczniejszym sektorom wymiany gospodarczej. Wstępna lista poruszanych tematów obejmuje:

 • Sektor bezpieczeństwa i przemysł obronny
 • Kosmetyki, SPA i sektor urody
 • Budownictwo, sektor infrastruktury, mechaniki i przemysłu lekkiego
 • Edukacja i IT

Kontakt z organizatorami pod adresem: newhorizonskrakow@gmail.com .  Organizatorzy zastrzegają że językiem obrad konferencji będzie język angielski.