Global Dilemmas of Security and Development in the Middle East

Global Dilemmas of Security and Development in the Middle East
Globalne dylematy dotyczące bezpieczeństwa i rozwoju na Bliskim Wschodzie

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwoju gospodarczo‐społecznego przenikają się na tyle mocno, iż współczesna nauka nie może rozpatrywać ich osobno. Konieczne jest spojrzenie interdyscyplinarne, z uwzględnieniem dorobku wielu dziedzin nauki: nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, ekonomii, socjologii czy demografii.

Celem konferencji jest ukazanie aktualnego stanu badań nad bezpieczeństwem i rozwojem w regionie Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem analiz związanych z bezpieczeństwem energetycznym, kwestiami ekologicznymi, międzynarodowymi stosunkami politycznymi oraz problemami społeczno‐ekonomicznymi. Szczególnie bezpieczeństwo energetyczne ma wielkie znaczenie dla kształtowania się nowego ładu światowego oraz konstruowania polityki zagranicznej państw, tak na Bliskim Wschodzie, jak i wobec krajów tego regionu.
 

Organizatorzy:

 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ,
 • Czasopismo „Studia Bliskowschodnie".
 • Fundacja Orient Project

Program konferencji

9 listopada 2010 (wtorek)
 
13:00-13:15 - Inauguration
 
13:15:-14:30 - Session 1
INTERNATIONAL SECURITY IN THE MIDDLE EAST AND AMERICAN POLICY TOWARDS THE REGION
Chair: Prof. Naushad Khan
 
Prof. STEVEN EKOVICH, The American University of Paris, France
The Relations Between United States and Qatar
 
Dr MICHAEL EPPEL, Department of Middle Eastern History, University of Haifa, Israel
Domestic Politics and Social Conflicts as Factors in the Foreign Policy Decision Making in the Middle Eastern States
 
Dr HAYSSAM OBEIDAT, The Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University, Poland
Factors of Stabilization of International Relations from Perspective of Development of the World Petroleum Market
 
MICHAŁ LIPA, The Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University, Poland
American Impact on the Stabilizing of the Egyptian Authoritarian Rule
 
15:00-16:15 - Session 2 
IRAN AND IRAQ IN INTERNATIONAL RELATIONS
Chair:  Dr Jerzy Wójcik
 
Prof. SOLI SHAHVAR, Director of the Ezri Center for Iran & Persian Gulf Studies, University of Haifa, Israel
The Dynamism of Foreign Policy Making in the Islamic Republic of Iran - New Meanings to Old Determinants
 
Dr BARTOSZ BOJARCZYK, Marie Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland
Iran's International Status
 
Dr ALEKSANDER GŁOGOWSKI, Jagiellonian University, Poland
Iran-Pakistan Cooperation After 1979 Revolution 
 
Dr MARCIN GRODZKI, 
Migration of Christians out of Iraq - situation and perspectives
 
Dr MARCIN TARNAWSKI, Jagiellonian University, Poland
Russia's Foreign Policy Towards Iran - Time for a Change?
 
17:30 Kino pod Baranami - "Knowledge is the Beginning", dir. Paul Smaczny
 
 
10 listopada  2010 (środa)
 
9:00-10:00 - Session 3  
TURKEY'S FACTOR IN THE MIDDLE EASTERN AFFAIRS 
Chair:  Aleksandra Wilczura, Karolina Rak
 
Prof. ALPER Y. DEDE, Department of International Relations, Zirve University, Turkey
On the Islamization of Turkish Foreign Policy
 
ANNA CHOMĘTOWSKA, University of Warsaw, Poland
Kemalism, nationalism, Islam - past and present discourse on Turkey's identity
 
PAWEŁ SUS, Institute of Political Science, University of Wrocław, Poland
The Conception of the "Strategic Depth" and the Future of Turkish Foreign Policy
 
PRZEMYSŁAW OZIERSKI, Political Scientist, Poland
Israel-Turkey Relations as the challenge to the NATO's Middle East Policy
 
10:30-11:15 - Session 4
PROBLEMS OF DEMOCRACY IN THE MIDDLE EAST AND THE PEACE PROCESS ISSUES
Chair:  Dr Ewa Trojnar
 
Dr KATARZYNA BRATANIEC, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Poland
Is Democracy possible in the Arab World? The Role of Political Parties in Contemporary Egypt and Influence of Western Powers on Egyptian Democracy
 
Dr JERZY WÓJCIK, the Jagiellonian University, Poland
Israeli-Palestinian Peace Process - 10 Years after Camp David 
 
IDO ZELKOVIZ, Department of Middle Eastern History, University of Haifa, Israel
Fatah, Hamas and the Virtual Battle for the Palestinian Hearts and Minds
 
13:15-14:45 - Session 5  
 
DIMENNSIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE MIDDLE EAST 
Chair: Dr Katarzyna Brataniec
 
Prof. SHARIF S. ELMUSA, School of Foreign Service, Georgetown University, Qatar 
Egypt's Soft Power - Too Late for the Nile's Upstream Riparians?
 
Dr KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA, Warsaw School of Economics, Poland
Between Innovation and Rebellion: Modes of Adaptation of Youth in MENA Countries 
 
FARHAD GOHARDANI, University of Durham, Great Britain
Tragedy of Confusion - The political economy of the enigma of socio-economic underdevelopment in the modern history of Iran
 
Dr MICHAEL MASON, London School of Economics and Political Science, Great Britain
Dr MARK ZEITOUN, University of East Anglia, Great Britain
Dr ZIAD MIMI, Birzeit University, Palestine
Compounding Vulnerability - Impacts of Climate Change on Palestinians in the West Bank and Gaza
 
MICHAEL J. OGHIA, American University of Beirut, Lebanon 
HELEN INDELICATO, George Washington University, USA
Ruling Arab Internet: An Analysis of Internet Ownership Trends of Six Arab Countries

Patronaty:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Instytut Studiów Regionalnych UJ
 • Stradomskie Centrum Dialogu
 • Fundacja Altheia
 • Wydawnictwo Smak Słowa
 • Wydawnictwo Dialog
 • Wydawnictwo Kwiaty Orientu
 • European Academy of Diplomacy
 • Forum Młodych Dyplomatów
 • Kawiarnia Naukowa
 • Fundacja Tranzyt

Patronaty medialne:

 • „Le Monde Diplomatique"
 • „Kultura Liberalna"
 • „As‐Salam"
 • „Kultura Polityczna"
 • „Studia Międzynarodowe"
 • „Barbarzyńca"
 • Arabia.pl
 • Kulturatka.pl
 • Mojeopinie.pl
 • „Kurier Dyplomatyczny"