Konferencja „Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities."

Organizowana przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie" i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ konferencja odbyła się w dniach 7-8 listopada 2011 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji była refleksja nad tematem rzadko w Polsce podejmowanym: media chińskie. Jest to temat szczególnie istotny w kontekście wielu nowych zjawisk cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata: wirtualizacja przestrzeni kulturowej, wzrost procesów globalizacyjnych, narastającej wielokulturowości, szans i zagrożeń, jakie niesie gwałtowna medializacja kultury. Konferencja była zaproszeniem do interdyscyplinarnego dialogu, próbą wkomponowania się w dyskurs o kulturze współczesnej, w której kultura chińska jest coraz bardziej aktywnym uczestnikiem, wyznaczającym własne formy obecności na równych polach. Konferencja była także zaproszeniem do dialogu międzykulturowego, do nowych form współpracy środowisk akademickich Polski, innych krajów Europy i Chin w dziedzinie, która wyznacza oblicze tak codzienności, jak i współczesnych poszukiwań, innowacji i transformacji społecznych. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa rozpocznie cykl systematycznych debat nad problematyką komunikacyjną w Chinach, w szerszym kontekście przeobrażeń cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata.

Publikacja, będąca owocem konferencji, ukaże się w końcu 2013 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Konferencję objęli patronatem

 • Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, pan Sun Yixi
 • Wojewoda Małopolski, pan Stanisław Kracik
 • Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Marek Sowa
 • Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski
 • Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Karol Musioł
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Program konferencji


PONIEDZIAŁEK, 7 LISTOPADA 2011

OPENING SPEECHES 9:00 - 9:30

PANEL 1 CULTURAL SPACE, IDENTITY AND COMMUNICATION 9:30 - 11:20

 • Prof. Dominique Bouchet (University of Southern Denmark, Odense): Communicating between China and Europe: turning the pitfalls of cultural differences into opportunities.
 • Prof. Leszek Korporowicz (Jagiellonian University): Exploring intercultural space. The China gate.
 • Prof. Tomasz Goban-Klas (Krakow College of Management and Banking): Superwall: reality, myth, media and mentality.

PANEL 2 CHINESE MEDIA IN THE MODERN PERIOD 11:50 - 12:50

 • Prof. Luminiţa Bălan (University of Bucharest University of Southern): Status planning of the vernacular language (baihua)as reflected in the journals of the early twentieth century.
 • Karolina Pawlik, M.A. (University of Silesia, Katowice): To fear or to feast? Chinese characters and magazine covers by Shanghai modern artists.

PANEL 3 THE CHINESE MEDIA SYSTEM AND TRANSFORMATION PROCESSES 14:00 - 15:00

 • Prof. Huang Hu (Fudan University, Shanghai): 中国新闻侵权行为的认定与处罚 (The definition and punishment of tort in China's press).
 • Dr. Beata Klimkiewicz (Jagiellonian University): Media system change: a comparison of CEE and China.

PANEL 4 LINGUISTIC STRATEGIES 15:30 - 17:00

 • Dr. Marcin Jacoby (University of Warsaw): Enemy of the Party is the enemy of the nation – strategies of internal PR in China. Liu Xiaobo case study.
 • Joanna Hiler, M.A. (Adam Mickiewicz University, Poznań): The language of Chinese advertising.
 • Sylvia Ting-yu Lee, M.A. (University of Warsaw): The role of media on culture in the global Chinese language education (1995-2010).

wtorek, 8 LISTOPADA 2011

PANEL 5 CONTENT ANALYSES OF CHINESE MEDIA 9:00 - 10:50

 • Dr. Dominik Mierzejewski (University of Łódź): Budget, transparency, and "Nanfang chuang".
 • Dr. Joanna Wardęga (Jagiellonian University): The image of the Olympic Games and the World Expo as constructed in various Chinese media – a comparison.
 • Dr. Adina Zemanek (Jagiellonian University): Cultural closeness and remoteness in Chinese fashion magazines.
 • Dr. Bogdan Zemanek (Jagiellonian University): Ethnic minorities in Chinese media: still "exotic"?

PANEL 6 IMAGES OF CHINA IN FOREIGN MEDIA. PART 1 11:20 - 12:30

 • Prof. Volodymyr Yevtukh (National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv): China in Ukrainian media: analysis and estimation by Chinese students of Dragomanov University.
 • Prof. Zhang Xiaoying (Beijing Foreign Studies University): „The Economist's" construction of China's international role.
 • Dr. Karolina Golemo (Jagiellonian University): Venturesome, mysterious, isolated. The image of Chinese immigrants in the Italian mass media.

PANEL 7 ALTERNATIVE MEDIA AND GRASSROOTS INITIATIVES 14:00 - 15:30

 • Prof. Bu Wei (Chinese Academy of Social Sciences): Migrant Workers, Communication and Empowerment.
 • Prof. Cao Jin (Fudan University, Shanghai): The production of alternative media in mainland China. The journal "Friend Exchange" - case study.
 • Dr. Zhai Zheng (Beijing Foreign Studies University): Citizen Journalism In China.

PANEL 8 IMAGES OF CHINA IN FOREIGN MEDIA. PART 2 16:00 - 17:30

 • Dr. Michał Bukowski (Jagiellonian University): Discursive representations of China in the Polish media. A content analysis of 14 news sources in 2009-2010.
 • Dr. Jarosław Jura, Kaja Kałużyńska, M.A. (Łazarski University, Warsaw, Jagiellonian University): Perception of China and the Chinese among the users of Angolan and Zambian Internet forums.

CONFERENCE CLOSING 17:30 - 17:45