Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT BADAWCZY: Interacting Minorities in European Urban Spaces, 24-27 stycznia 2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W dniach 24-27 stycznia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ odbył się międzynarodowy warsztat badawczy poświęcony badaniu mniejszości w miastach europejskich. Opierając się na długotrwałym partnerstwie między Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i Centrum Studiów Europejskich i Żydowskich im. Mojżesza Mendelssohna na Uniwersytecie w Poczdamie, zebrani badacze dyskutowali na temat konkretnych strategii patrzenia na relacje między mniejszościami i pracowali nad wspólnym zgłoszeniem Special Issue poświęconego społecznościom żydowskim i muzułmańskim w europejskich przestrzeniach miejskich. 

Uczestnicy wymienili się doświadczeniami związanymi z realizacją projektów zajmujących się podobnymi tematami, w tym z badaczami prowadzącymi ponadnarodowy projekt „Encounters”. Oprócz prezentacji naukowych i dyskusji, wydarzenie obejmowało praktyczne szkolenia z takich obszarów, jak upowszechnianie badań, tworzenie kursów MOOC, relacje z mediami czy wymiar gender projektów. Owocne dyskusje doprowadziły do ​​burzy mózgów na temat ekscytujących możliwości przyszłej współpracy. Wspólne warsztaty z pewnością zaowocują kolejnymi projektami i rozwijaniem współpracy.  

Wydarzenie zostało dofinansowane z grantu EUphony 2022-1-CZ01-KA220-HED-000089285 „Jews, Muslims and Roma in the 21st Century Metropolises: Reflecting on Polyphonic Ideal and Social Exclusion as Challenges for European Cohesion” oraz w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (WSMiP.2.3.2022.2). 

 

Pełny program i biogramy uczestników dostępne są tutaj: 

 

Zobacz galerię zdjęć