Popularyzacja idei pomocy rozwojowej wśród liderów opinii

W czerwcu 2010 roku projekt zespołu Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu wygrał konkurs „EDUKACJA ROZWOJOWA 2010" i został zakwalifikowany do realizacji. Organizatorem konkursu jest Minister Spraw Zagranicznych, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest realizacja projektów z zakresu edukacji rozwojowej. Mają one służyć podniesieniu świadomości i poszerzeniu wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Więcej informacji o polskiej pomocy rozwojowej znajdziesz tutaj.

W składzie zwycięskiego zespołu znajdują się: Katarzyna Jarecka-Stępień, Renata Kurpiewska-Korbut oraz Łukasz Fyderek i Jakub Stępień. Zespół Naszej Katedry opracował projekt pt.: "Popularyzacja idei pomocy rozwojowej wśród liderów opinii". Jego wykonanie obejmuje przygotowanie podręcznika pt. "Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej". Dodatkowo, przeprowadzone zostaną warsztaty dla liderów opinii zatytułowane: "Wyzwania pomocy rozwojowej w XXI wieku". Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.