Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium naukowe "Żydzi i muzułmanie w Polsce: Aspekty społeczne, kulturowe i polityczne" - 25 maja 2024 r.

Kolejnym wydarzeniem zrealizowanym w ramach projektu było seminarium  naukowe  "Żydzi i muzułmanie w Polsce: Aspekty społeczne, kulturowe i polityczne". Seminarium odbyło się w czwartek 25 kwietnia w IBiDW. Wydarzenie zostało przewidziane jako jedna z dyskusji podsumowujących wyniki badań międzynarodowego grantu badawczego "Jews, Muslims and Roma in the 21st Century Metropolises: Reflecting on Polyphonic Ideal and Social Exclusion as Challenges for European Cohesion", realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet w Poczdamie. 

W dyskusji wzięło udział czterech wykonawców grantu z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ: prof. Joanna Dyduch, dr Ida Balwierz, dr Magdalena Pycińska i dr Artur Skorek. Podczas spotkania zaprezentowali oni wyniki swoich badań dotyczących relacji państwa polskiego z mniejszością muzułmańską i żydowską oraz funkcjonowania wspólnoty muzułmańskiej w Krakowie. Wątki te stanowiły część szerszego projektu, który w zamierzeniu miał pogłębić refleksję nad znaczeniem doświadczeń mniejszości dla współczesnej Europy. Jedną z najważniejszych cech europejskiej wspólnoty jest jej różnorodność i heterogeniczność kulturowa, pojawia się ona w różnych wymiarach: etnicznym, narodowym, religijnym. Badania tego zróżnicowania mogą przyczynić się do głębszego zrozumienia procesów integracyjnych i złagodzenia wyobcowania wśród społeczności mniejszościowych. 

 
Projekt finansowany przez Komisję Europejską - COOPERATION PARTNERSHIPS IN HIGHER EDUCATION (KA220-HED)

Zdjęcia: Józef Napierała

Materiał wideo: Jan Targowski

Pliki do pobrania
jpg
Program
pdf
Biogramy
Zobacz galerię zdjęć