Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny

 

Unikalne studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2021/2022

 

 

 

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Terminy: Dwa semestry od października 2021 do czerwca 2022 roku. Zaplanowano 10 zjazdów w soboty  i niedziele (zwykle od 10:00 do 19:00). Prawdopodobnie zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym, jednakże decyzja ta będzie zależała od rozporządzeń władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli będą się odbywały w stacjonarnym trybie, to będzie to miało miejsce w centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ przy ul. Oleandry 2a.

Zjazdy w I semestrze 2021/22:

 • 9-10 października 2021
  23-24 października 2021
  20-21 listopada 2021
  11-12 grudnia 2021
  15-16 stycznia 2022 - zjazd zdalny na MS Teams (informacje w mejlu z 10.01)

Zjazdy w II semestrze 2021/22:

 • 26-27 lutego 2022 (równocześnie termin egzaminów z I semestru)
  12-13 marca 2022
  9-10 kwietnia 2022
  14-15 maja 2022
  4-5 czerwca 2022 (równocześnie termin egzaminów z II semestru)

Harmonogram I semestru: pdf UWAGA: 23 i 24 października oraz 16 stycznia zajęcia zaczynają się o 9:00

Rekrutacja na studia: prowadzona jest od 15 maja do 26 września 2021 roku przez system internetowej rekrutacji kandydatów (IRK), decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 40 osób. Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. 

Wpisy na studia: Od 14 do 17 września 2021, ul. Oleandry 2a, pok. 0.09. UWAGA: konieczne jest dokonanie osobiście lub przez pełnomocnika wpisu na studia, podpisania umowy i przedstawienia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem studiów. Potrzebne dokumenty: (1) ankieta osobowa, pobrana z indywidualnego konta IRK, wydrukowana i podpisana, (2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu, (3) dowód osobisty bądź paszport do wglądu.

Koszt: 2500 zł. Całkowity koszt studiów, dzięki dofinansowaniu, w roku akad. 2021/2022 wyniesie 2500 zł.

Prowadzenie: wykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i innych wiodących uczelni (UW, UAM, UŁ, PO), lektorzy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci, prawnicy i biznesmeni z doświadczeniem na rynku chińskim

Bloki tematyczne: język chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły po pierwszym i drugim semestrze: jako test ogólny i z języka chińskiego oddzielnie na poszczególnych poziomach.

Sekretariat studiów podyplomowych ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) otwarty od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00. Kontakt mejlowy: sekretariat-orient(at)uj.edu.pl 
​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga
joanna.wardega(at)uj.edu.pl

Zajęcia i semestr, w którym się odbędą:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin (I)
 • prof. dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji (II)
 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie (I)
 • dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ: Negocjacje w Chinach (II)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Polityka energetyczna i ekologiczna Chin (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 1 (I)
 • dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów (II)
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ: Chiny w światowej gospodarce (I)
 • dr hab. Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia (I)
 • dr hab. Michał Lubina: Potencjał turystyczny Chin (II)
 • dr hab. Michał Lubina: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 3 Chiny-Rosja (I)
 • dr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej (II)
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin (II)
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 2 (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin (II)
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie (II)
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin (I)
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego (II)
 • dr Joanna Wardęga: Współpraca z chińskimi mediami (II)
 • dr Jakub Zamorski: Mozaika religijna Chin (I)
 • dr Adina Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 2 (I)
 • dr Adina Zemanek: Estetyka i sztuka chińska (II)
 • dr Bogdan Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 1 (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność Chin (I)
 • mec. Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach (I)
 • mec. Jan Talaga: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach (II)
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem (II)
 • Goście-praktycy: Honorata Gorgoń, Wojciech Jaworski, Karolina Kowalczyk: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy (II)
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy 36h (I i II)

FAQ:

 • Czy jest wymagana znajomość języka chińskiego? ODP: Nie.
 • Czy możliwa jest płatność w ratach? ODP: Tak, w dwóch ratach.
 • Czy studia są dla osób zupełnie niezorientowanych? ODP: Niektóre moduły będą miały charakter wprowadzający, lecz spodziewamy się słuchaczy już posiadających podstawową wiedzę o Chinach. 
 • W jakim języku prowadzone są studia? ODP: większość w języku polskim, lektoraty częściowo po angielsku.
 • Czy zajęcia będą prowadzone zdalnie? ODP: Zajęcia prowadzone są stacjonarnie. Od listopada 2021 wprowadzona została forma hybrydowa, umożliwiająca chętnym uczestnictwo online. Ewentualne przejście na formę zdalną będzie uzależnione od rozporządzeń władz UJ. 
   

 

Więcej szczegółów na temat zapisu na studia na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UJ.