Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA II STOPNIA

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA II STOPNIA

Program studiów azjatyckich II stopnia, utworzony w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, przez kadrę o szerokim doświadczeniu prowadzenia badań w różnych regionach Azji jest nowatorską koncepcją utworzenia programu ściśle powiązanego z zapotrzebowaniem na dobrze wykształconą, znającą język regionu i uwarunkowania poszczególnych kultur kadrę absolwentów, którzy w przyszłości mogą funkcjonować w międzynarodowym środowisku pracy.  Program stanowi uzupełnienie działań naukowo-dydaktycznych podejmowanych przez Instytut celem stworzenia przestrzeni lepszego zrozumienia kultur azjatyckich, ich uwarunkowań i odrębnej specyfiki, a także relacji i stosunków dyplomatycznych oraz możliwości ich rozwijania w kontekście polskiej rzeczywistości. Badania prowadzone przez dydaktyków z Instytutu pogłębione są zarówno przez ich pobyty akademickie i kwerendy w poszczególnych krajach azjatyckich oraz doświadczenia współpracy z jednostkami takimi jak organizacje pozarządowe, organizacje pomocowe etc.  Treści kształcenia w formie kursów prowadzonych w ramach kierunku systematycznie uzupełniane są o aktualne rezultaty badań, tak aby jak najlepiej odpowiadały na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze.           

Program studiów w ramach kierunku odzwierciedla główne linie badań prowadzonych w jednostce Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prowadzone kursy mają na celu zapoznanie słuchaczy z przekształceniami politycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz kulturowymi w szeroko pojętej Azji. Problematyka kursów ma charakter interdyscyplinarny, nakierowany na uzyskanie pogłębionej świadomości roli jednostek, instytucji oraz złożoności relacji w skali regionalnej i międzynarodowej.

Oferowane w programie studiów dalekowschodnich kursy przygotują absolwenta do samodzielnej analizy współczesnych zjawisk społecznych w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę azjatyckich społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zakres kursów obowiązkowych uzupełnia bogata oferta kursów fakultatywnych, wybieranych samodzielnie przez każdego studenta. Wiele z nich ma charakter konwersatoriów i warsztatów. Niektóre zaś można realizować podczas wyjazdów studyjnych do Azji w ramach tzw. szkół letnich

Zasady kwalifikacji na kierunek: studia azjatyckie - II stopnia

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukoczenia studiów I stopnia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek: studia azjatyckie

Kadra

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest stosunkowo młodą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to jeden z powodów, dla których w Instytucie panuje niezwykła atmosfera, a studiowanie tu jest przyjemnością. Kadrę Instytutu tworzą znawcy regionu, którzy spędzili w krajach Azji wiele lat i nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje. Z pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Sekretariat Instytutu corocznie jest wysoko oceniany przez studentów, jako miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby studentów.

Oferta językowa

Zrozumienie kultur i społeczeństw azjatyckich wymaga poznania języka, a nasze studia starają się to umożliwić. Studentów studiów azjatyckich zapraszamy do nauki wybranego języka: japońskiego, chińskiego, koreańskiego, hindi lub arabskiego. Wymiar godzin oraz bieżący kontakt z native speakerami pozostają gwarancją zdobycia silnych kompetencji komunikacyjnych. Instytut oferuje dostęp do materiałów do nauki języków. Corocznie wielu studentów kontynuuje naukę języka w ramach pobytów stypendialnych na różnych uczelniach azjatyckich.

Stypendia wyjazdowe

Atutem naszych studiów azjatyckich jest możliwość wyjazdów w ramach bogatej oferty umów rządowych i partnerskich Instytutu. Kilkumiesięczne i roczne stypendia wyjazdowe oferowane są między innymi w Chinach, Japonii, Korei, Indonezji, na Tajwanie, w Jordanii, Izraelu, Turcji czy Egipcie a możliwości te są stale poszerzane.

Dzięki wyjazdom nasi studenci zdobywają cenne doświadczenie praktyczne, znacząco rozwijają swoje umiejętności językowe i co najważniejsze – poznają interesujące ich kraje i kultury od środka. Uzyskana podczas takich pobytów wiedza oraz zawarte znajomości są nieocenionym dodatkiem do naszych studiów i dodatkowo zwiększają możliwości absolwentów na otrzymanie wymarzonej pracy.

Perspektywy zawodowe

W ostatnich latach pojawiło się zapotrzebowanie różnych sektorów gospodarczych w Polsce na specjalistów, zajmujących się kulturami i rynkami azjatyckimi. Możliwości uczestnictwa w rynku pracy są coraz większe, ze względu na rosnące kontakty z krajami azjatyckimi - od organizacji szkoleń, przez uczestnictwo w targach międzynarodowych, pracę w korporacjach związanych z obszarem azjatyckim. Wpływa to na zwiększenie zapotrzebowania na kompleksowe kierunki, łączce szerokie spektrum wiedzy, z kompetencjami praktycznymi i umiejętnościami komunikacyjnymi.     

Program studiów azjatyckich tworzony jest z uwzględnieniem specyfiki rynku pracy, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, zajmujących się szeroko rozumianym obszarem azjatyckim, zarówno blisko- jak i dalekowschodnim.  Na atrakcyjność programu dodatkowo wpływa możliwość wyjazdów stypendialnych i badawczych do poszczególnych regionów, co daje możliwość praktycznego zastosowania wiedzy, zdobywanej w trakcie kursów teoretycznych.

 

Myślisz poważnie o swojej przyszłości w perspektywicznym i fascynującym zawodzie?
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu to miejsce dla Ciebie!

Infrastruktura

Instytut zlokalizowany jest w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Oleandry 2a, dzięki czemu dysponuje dobrą i nowoczesną infrastrukturą. Osiem sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji Instytutu, pozostałymi ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza, który mieści się w tym samym budynku. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu jest włączony do zasobu Biblioteki Jagiellońskiej, która jest zlokalizowana naprzeciwko nowej siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do zbiorów.