Studia pierwszego i drugiego stopnia

W ramach nowego kierunku „studia azjatyckie" w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu prowadzone są studia dalekowschodnie. Oferują one unikatowe, interdyscyplinarne podejście do kształcenia przyszłych znawców Azji Wschodniej. Studia koncentrują się poznaniu specyfiki regionu, jako obszaru przenikania się wpływów wielkich cywilizacji: konfucjańskiej i indyjskiej. Szczególny nacisk położony jest na studiowanie bieżącej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Japonii, Chin, Korei i Tajwanu oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Program studiów

Oferowane w programie studiów dalekowschodnich kursy przygotują absolwenta do samodzielnej analizy współczesnych zjawisk społecznych w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę azjatyckich społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zakres kursów obowiązkowych uzupełnia bogata oferta kursów fakultatywnych, wybieranych samodzielnie przez każdego studenta. Wiele z nich ma charakter konwersatoriów i warsztatów. Niektóre zaś można realizować podczas wyjazdów studyjnych do Azji w ramach tzw. szkół letnich.

Kadra

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest stosunkowo młodą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to jeden z powodów, dla których w Instytucie panuje niezwykła atmosfera, a studiowanie tu jest przyjemnością. Kadrę Instytutu tworzą znawcy regionu, którzy spędzili w krajach Azji wiele lat i nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje. Z pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Sekretariat Instytutu corocznie jest wysoko oceniany przez studentów, jako miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby studentów.

Oferta językowa

Zrozumienie kultur i społeczeństw azjatyckich wymaga poznania języka, a nasze studia starają się to umożliwić. Studentów studiów dalekowschodnich zapraszamy do nauki wybranego języka: japońskiego, chińskiego, koreańskiego, hindi, indonezyjskiej bahasy lub wietnamskiego, a w module Azja Centralna - także języka rosjskiego. Wymiar godzin oraz bieżący kontakt z native speakerami pozostają gwarancją zdobycia silnych kompetencji komunikacyjnych. Instytut oferuje dostęp do materiałów do nauki języków. Corocznie wielu studentów kontynuuje naukę języka w ramach pobytów stypendialnych na różnych uczelniach azjatyckich.

Stypendia wyjazdowe

Atutem naszych studiów azjatyckich jest możliwość wyjazdów w ramach bogatej oferty umów rządowych i partnerskich Instytutu. Kilkumiesięczne i roczne stypendia wyjazdowe oferowane są między innymi w Chinach, Japonii, Korei, Indonezji czy na Tajwanie, a możliwości te są stale poszerzane.

Dzięki wyjazdom nasi studenci zdobywają cenne doświadczenie praktyczne, znacząco rozwijają swoje umiejętności językowe i co najważniejsze – poznają interesujące ich kraje i kultury od środka. Uzyskana podczas takich pobytów wiedza oraz zawarte znajomości są nieocenionym dodatkiem do naszych studiów i dodatkowo zwiększają możliwości absolwentów na otrzymanie wymarzonej pracy.

Perspektywy zawodowe

Azja Wschodnia jest w ostatnich latach obszarem coraz bardziej intensywnego zainteresowania zarówno polskich, jak i europejskich przedsiębiorstw i organizacji, działających na różnych polach. Rosnąca wymiana handlowa sprawia, że pracodawcy poszukują specjalistów ds. Azji – kandydatów, którzy wykazują znajomość azjatyckich języków oraz tamtejszych realiów. Absolwenci studiów azjatyckich w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu stają się poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Zdobyte w trakcie studiów azjatyckich wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdują zastosowanie w pracy w instytucjach tak diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, agencjach rządowych, urzędach do spraw cudzoziemców, służbie celnej. Są poszukiwani przez różne instytucje aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: media, agencje konsultingowe, badań rynkowych, marketingowe i public relations, biura podróży. Znajdują także zatrudnienie w sektorze pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje sprzyjają podejmowaniu pracy w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Obserwacja losów absolwentów wskazuje także na ich dużą aktywność na polu własnej aktywności gospodarczej, ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.

Infrastruktura

Zlokalizowany w Nowym Kampusie UJ Instytut dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą, własnymi zbiorami bibliotecznymi i nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, które sprzyjają studiowaniu w komfortowych warunkach. Dodatkowo podwoje dla naszych studentów otworzył bliski partner IBiDW– Instytut Konfucjusza w Krakowie, mieszczący się w ścisłym centrum miasta Biblioteka Instytutu Konfucjusza, oferująca bogate zbiory dotyczące Chin, jest otwarta dla naszych studentów.

Myślisz poważnie o swojej przyszłości w perspektywicznym i fascynującym zawodzie? Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu to miejsce dla Ciebie!

Aktywności studenckie

W Instytucie aktywnie funkcjonuje Dalekowschodnie Koło Naukowe, które regularnie organizuje rozmaite wydarzenia naukowe i kulturalne, a także wyjazdy integracyjne. Koło składa się z kilku sekcji tematycznych, takich jak: sekcja dyskusyjno-publicystyczna, kinematograficzna, muzyczna, chińska, japońska, koreańska, studiów nad Indiami i Azją Południową. Każdy student znajdzie w nim możliwość realizacji własnych zainteresowań. Koło stanowi miejsce rozwoju studenckich pasji naukowych, nabycia nowych doświadczeń i nawiązania przyjaźni.

Instytut rozwija także współpracę z instytucjami, w których studenci mogą realizować praktyki studenckich. W odpowiedzi na pomysły i potrzeby naszych studentów, baza organizacji i firm, w których można zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, jest stale poszerzana o nowych partnerów.