Studia dalekowschodnie I stopień stacjonarne - moduł Azja Południowo-Wschodnia

Studia o Birmie, Brunei, Filipinach, Indonezji, Kambodży, Laosie, Malezji, Singapurze, Tajlandii, Wietnamie

Mówienie, że świat zwraca się ku Azji jest banałem. W zasadzie jego centrum już znajduje się na Pacyfiku, co nie jest dobrą wiadomością dla Polski. Powoduje to marginalizację roli Europy na arenie międzynarodowej, a my, jako peryferia Starego Kontynentu, tracimy na tym podwójnie. Jednak warto się przyzwyczaić i przystosować do nowej sytuacji, wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom. Z tego powodu musimy być w Azji, poznać ją oraz próbować zrozumieć. Należy wyraźnie zaznaczyć tam naszą obecność, najlepiej poprzez realizację wspólnych interesów politycznych i gospodarczych. 

W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów Azji Wschodniej oraz Południowej. Natomiast światowe trendy wyraźnie wskazują, że za parę lat najbardziej pożądani będą eksperci zajmujący się Azją Południowo-Wschodnią, a przede wszystkim: Indonezją, Singapurem, Tajlandią oraz Wietnamem. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim patrzy na ten problem perspektywicznie. Staramy się myśleć w sposób azjatycki, czyli kilka ruchów do przodu. Dlatego też podjęliśmy decyzję o utworzeniu dwóch nowych modułów w ramach studiów azjatyckich: Azja Południowo-Wschodnia oraz Azja Centralna.  

Azja Południowo-Wschodnia jest o tyle ciekawym obszarem, że pod względem geopolitycznym przypomina Europę Środkowo-Wschodnią, czyli składa się z dużej ilości krajów o średniej wielkości. Dodatkowo, z częścią z nich, mamy bardzo dobre kontakty historyczne, na przykład z Wietnamem. Największą część diaspory azjatyckiej w Polsce stanowią właśnie Wietnamczycy, dlatego też znajomość oferowanego przez nas języka wietnamskiego będzie dodatkowym atutem w pogłębianiu wzajemnych relacji. Kolejnym wartym uwagi państwem jest Indonezja, najważniejszy kraj w regionie, uznawany za jednego z nowych azjatyckich tygrysów. Jego dynamiczny rozwój tworzy nowe możliwości gospodarcze dla polskich inwestorów, a obecnie eksportujemy tam sporo żywności. Znajdujący się w programie naszych studiów język indonezyjski (Bahasa Indonesia) to nieskomplikowany język zapisywany alfabetem łacińskim, którego znajomość jest niezbędna do zrozumienia specyfiki kraju oraz umacniania relacji, ponieważ Indonezyjczycy bardzo cenią sobie znajomość ich kultury oraz etykiety. Kolejnym interesującym państwem jest Singapur, stanowiący najważniejsze centrum gospodarcze regionu, a dalej atrakcyjnie turystycznie TajlandiaBirmaKambodża czy Laos. Natomiast Filipiny są bliskie Polakom ze względu na dominujący tam katolicyzm. Wszystkie wymienione kraje mają ogromny potencjał polityczny, gospodarczy oraz kulturalny, co implikuje potrzebę kształcenia specjalistów od tego regionu. Absolwenci naszego kierunku bez wątpienia będą odpowiedzią na to wyzwanie.  

Opis programu studiów

Studia wyróżnione w 2016 roku certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością"

Studia azjatyckie moduł Azja Południowo-Wschodnia są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania języków bahasa lub wietnamskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Południowo-Wschodniej.

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Program specjalności oraz modułów realizowany jest od pierwszego semestru. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Azji Południowo-Wschodniej w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka bahasa/wietnamskiego w wymiarze 480 godzin.

Profil absolwenta

Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej analizy zjawisk społecznych oraz podejmowania działań w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu Azji Południowo-Wschodniej. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę jego społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów kulturowych, politycznych i gospodarczych.

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limit przyjęć

Limit miejsc:                                                                                          20

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów:          15               

Ważne terminy

Rejestracja i wnoszenie opłat

 • Od 05.06.2018 (od godz. 12:00) do 25.06.2018 - Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
 • Od 05.06 2018 (od godz. 12:00) do 06.07.2018 - Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB.
 •  

Potwierdzenie rejestracji

 • do 28.06.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę międzynarodową (inną niż IB lub EB)
 • do 09.07.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę polską (nową lub egzamin dojrzałości), jak również międzynarodową IB lub europejską EB.
 •  

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 09.07.2018, do godz. 12:00
 
Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 02.07.2018, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 

Lista rankingowa

 • 13.07.2018
 •  

Wpisy na studia

 • od 16.07.2018 do 19.07.2018

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie:

Ewentualna 2 rekrutacja

 • od 20.07.2018 do 23.07.2018

Ewentualna 3 rekrutacja

 • od 24.07.2018 do 25.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.