Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NAD CHINAMI - STUDIA I STOPNIA

STUDIA NAD CHINAMI - STUDIA I STOPNIA

Mimo wyzwań wewnętrznych, na arenie międzynarodowej Chiny rosną w siłę, będąc ważnym partnerem dla potęg tego świata. Co więcej, wydają się zmierzać ku pozycji największego mocarstwa gospodarczego i politycznego świata w XXI wieku. Na początku wieku, po latach trudnych negocjacji, stały się członkiem Światowej Organizacji Handlu. Rośnie rola Chin w organizacjach międzynarodowych – np. zaczynają wysyłać misje w ramach kontyngentów ONZ. Symbolicznie znaczenie Państwa Środka udowodniła sprawna organizacja igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, zaś dwa lata później – Światowej Wystawy EXPO w Szanghaju. Chiny uczestniczą także w podboju kosmosu.

Studia nad Chinami i kulturoznawstwo chińskie obecne są dzisiaj na każdym szanującym się uniwersytecie w państwach zachodnich - wkraczają także do polskich uczelni, a Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest absolutnym pionierem w tej dziedzinie oraz gromadzi młodą i dynamiczną kadrę, dla której badania Chin są nie tylko zawodowym powołaniem, ale i życiową pasją.

Opis programu kierunku: studia nad Chinami

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów: podstawowe: Cywilizacja konfucjańska, historia Chin, wiedza o sztuce i literaturze Dalekiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Dalekiego Wschodu. Głównymi przed­miotami specjalnościowymi są m.in.: cywilizacja konfucjańska, buddyzm, tradycyjne religie Azji Wschodniej, stosunki gospodarcze Dalekiego Wschodu i orientalizm. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu proponuje coś więcej niż kulturoznawstwo chińskie i sinologia.

W ramach kursów fakultatywnych studenci mogą wybierać m.in. kursy takie jak: Współczesne społeczeństwo chińskie, Potencjał turystyczny Dalekiego Wschodu, Relacje Chiny-Japonia, Tajwan - historia i polityka, Chińskie kobiety - wczoraj i dziś, Chińska myśl narodowa – teoria i praktyka, Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu, Tajwan – społeczeństwo i kultura, Polityka zagraniczna ChRL czy Popular culture in modern and contemporary China.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego w wymiarze 540 godzin.

Profil absolwenta na kierunku: studia nad Chinami

Absolwent studiów licencjackich na kierunku studia nad Chinami, posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu (również kulturoznawstwa chińskiego), a także dobrą znajomość języka chińskiego i angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających firmach i instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami regionu, w tym głównie z Chińską Republiką Ludową i Tajwanem. Wielu absolwentów uczestniczy w programach stypendialnych, a także - dzięki znajomości języka chińskiego - znajduje pracę w Chinach. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Instytut uzupełniających studiach magisterskich.

Zasady kwalifikacji na kierunku: studia nad Chinami

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek: studia nad Chinami