Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NAD JAPONIĄ - STUDIA I STOPNIA

STUDIA NAD JAPONIĄ - STUDIA I STOPNIA

Studia nad Japonią w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu - opis programu

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: podstawowe tj. historia Japonii, wiedza o sztuce i literaturze Dalekiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Dalekiego Wschodu; specjalizacyjne tj. cywilizacja konfucjańska, buddyzm, tradycyjne religie Azji Wschodniej, hinduizm, islam, historia Japonii, stosunki gospodarcze Dalekiego Wschodu i orientalizm oraz ...

kursy fakultatywne, które mogą wybierać studenci, są m.in.: Metody tłumaczeń komiksów  japońskich manga, Kultura popularna współczesnej Japonii, Sztuka japońska, Historia Japonii XX wieku, Kultura kulinarna Dalekiego Wschodu, Obraz kobiety we współczesnej Japonii, Praktyki religijne Japonii, Teatr japoński, Współczesne społeczeństwo Japonii, Wykorzystanie technik komputerowych do nauki języka japońskiego.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka japońskiego w wymiarze 540 godzin. Studia nad Japonią to zarówno kulturoznawstwo japońskie, praktyczna znajomość języka, jak też wiedza z zakresu stosunków politycznych i ekonomicznych tego kraju.

Profil absolwenta kierunku: studia nad Japonią

Absolwent studiów I stopnia na kierunku: studia nad Japonią posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami regionu, w tym głównie z Japonią. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Instytut uzupełniających studiach magisterskich.

Zasady kwalifikacji na kierunek: studia nad Japonią

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek: studia nad Japonią