Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NAD KOREĄ - STUDIA I STOPNIA

STUDIA NAD KOREĄ - STUDIA I STOPNIA

Region Półwyspu Koreańskiego zadziwia nas i fascynuje zarówno sytuacją współczesną, jak i imponującym dziedzictwem kulturowym. Starożytne królestwa Koguryeo [Kogurjŏ], Baekje [Bekdz] i Silla znane są jako kolebka wspaniałych zabytków sztuki buddyjskiej. Taekwondo, hanbok, kimchi czy bulgogi, a także hangul, stają się znanymi coraz lepiej w Polsce nazwami własnymi. Jednak kierunek: Studia nad Koreą proponuje znacznie więcej, niż tylko kulturoznawstwo koreańskie.

Obecnie Półwysep Koreański to region wyjątkowy w skali świata: etnicznie jest domem jednego narodu, jakim są Koreańczycy, a politycznie – obszarem podzielonym pomiędzy dwa państwa. Republika Korei (tzw. Korea Południowa) to demokratyczna republika i jeden z motorów światowej gospodarki, zwłaszcza w przemyśle stoczniowym i samochodowym oraz w dziedzinie elektroniki. W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (tzw. Korei Północnej) panują rządy autorytarne i jest to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Korea jest jedynym na świecie krajem podzielonym politycznie w wyniku zimnej wojny. Ma zatem ogromne znaczenie w światowej geopolityce, bowiem stabilizacja Półwyspu Koreańskiego jest gwarancją pokoju nie tylko w regionie, ale także na świecie.

Korea to także starożytna kultura, o ogromnym potencjale twórczym, widocznym w kulturze popularnej. Republika Korei produkuje filmy, które zdobywają nagrody na festiwalu w Cannes, a południowokoreańska muzyka cieszy się wyjątkową popularnością pośród młodzieży w Chinach oraz w całej Azji Południowo- Wschodniej. Dla wielu młodych ludzi Korea Południowa stała się wzorem państwa nowoczesnego, gdyż w ciągu ostatnich dwudziestu lat kraj ten osiągnął status światowej potęgi gospodarczej. Mamy zatem do czynienia z wciąż mało na ‘Zachodzie' znaną, wysoko rozwiniętą a jednocześnie starożytną cywilizacją, nowoczesnym i dynamicznym społeczeństwem, porywającą oraz żywiołową kulturą masową.

Opis kierunku: studia nad Koreą

Studia nad Koreą (czy krócej studia koreańskie), prowadzone są w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Cechują się one typowym dla nowoczesnych studiów regionalnych, interdyscyplinarnym podejściem badawczym, koncentrując się na kwestiach społeczno-kulturowych, badanych w szerokim kontekście historycznym, a także na sytuacji politycznej i gospodarczej regionu. Studia nad Koreą to także kierunek, w ramach którego nie bagatelizuje się roli, jaką w zrozumieniu specyfiki każdego regionu odgrywa znajomość języków, używanych przez jego mieszkańców. Jednak nauczanie języków w ramach studiów regionalnych (którymi z pewnością są studia koreańskie) pojmowane jest jako środek do celu, jakim jest zrozumienie tradycji kulturowej Półwyspu Koreańskiego w jej ogólności i złożoności, a nie jako cel sam w sobie. Ten sposób podejścia odróżnia studia nad Koreą od tradycyjnych dyscyplin orientalistycznych zorientowanych filologicznie.

Język koreański

Język koreański używany jest głównie w obu państwach koreańskich, a także w chińskiej prefekturze autonomicznej Yanbian. Na świecie językiem tym posługuje się około 80 milionów ludzi, włączając w to duże skupiska w Uzbekistanie, Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii i Japonii. Język koreański jest językiem niezwykle interesującym pod względem lingwistycznym, o nieustalonej przynależności do którejkolwiek z rodzin językowych. W jego współczesnej postaci wyróżnia się kilka dialektów, jednak ich istnienie w większości nie uniemożliwia wzajemnego zrozumienia. W Republice Korei językiem standardowym jest dialekt z okolic Seulu, w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej – z okolic Pjongjangu. Obecnie stosuje się zwykle, w obu państwach Półwyspu Koreańskiego, rodzimy alfabet hangul, zawierający 24 litery (14 spółgłosek i 10 samogłosek). Obecnie zapisuje się wyrazy od lewej do prawej. Wyjątkiem są czasami utwory poetyckie, które i dzisiaj pisane bywają według starej tradycji zapisu wyrazów od góry do dołu, od strony prawej do lewej.

Zajęcia na kierunku studia nad Koreą, dotyczące regionu Półwyspu Koreańskiego, realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym, przez co szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Studia te to zarówno kulturoznawstwo koreańskie, zdobycie wiedzy o relacjach politycznych i ekonomicznych oraz praktyczna nauka języka.

Nasi studenci mają także możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych, a także w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, poprzez oferowane stypendia zagraniczne, m.in. w ramach programu Erasmus. Ponadto, studenci studiów nad Koreą w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu mogą aplikować o wszelkie stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne. Lista najważniejszych instytucji:

Zasady kwalifikacji na kierunek: studia nad Koreą

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek: studia nad Koreą