Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rejestracje na przedmioty w IBiDW - semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Rejestracje na przedmioty w IBiDW - semestr letni roku akademickiego 2022/2023

W poniedziałek 6 lutego 2023 roku rozpoczynają się rejestracje na przedmioty obowiązkowe, kurs ekspercki, kursy fakultatywne w j. polskim, w j. angielskim oraz na proseminarium licencjackie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Do rejestracji uprawnieni są studenci IBiDW studiów I i II stopnia  oraz studenci KPSC Studenci wszystkich roczników zapisują się na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów.

 

Kody rejestracji:

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe : KBDW_22/23L_OB

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w języku polskim:  KBDW_22/23L_MON

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: KBDW_22/23L_MONANG

Rejestracja na proseminarium licencjackie: KBDW-PROSEM22/23L - rejestracja rusza o godz. 17:30

Rejestracja na kurs ekspercki: KBDW_22/23L_KE  - rejestracja rusza o godz. 17:30

 

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA  06.02.2023 godz. 18:00 - 23.02.2023 godz. 23:59.

II TURA 25.02.2023 godz. 18:00 – 5.03.2023 godz. 23:59

Uwaga! Rejestracje na proseminarium licencjackie oraz kurs ekspercki ruszają o godz. 17:30

 

ZASADY REJSTRACJI:

Przed zapisaniem się na przedmioty konieczne jest zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz programem swojego kierunku studiów, zamieszczonym na stronie internetowej IBiDW.

 

W I turze studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania z przedmiotów oraz korzystania z giełdy.

Po zakończeniu I tury przedmioty fakultatywne, na które zarejestruje się zbyt mała ilość studentów mogą zostać usunięte z rejestracji. Wówczas studenci zostaną wyrejestrowani z nieuruchamianych przedmiotów przez sekretariat i jednocześnie powiadomieni o tym za pośrednictwem poczty wysłanej z USOS-a. Osoby w takiej sytuacji powinny zarejestrować się na inny, dostępny jeszcze przedmiot w II turze.

W II turze studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania z przedmiotów, które są dostępne w rejestracji oraz do korzystania z giełdy.

W grupie przedmiotów fakultatywnych znajdują się przedmioty z tzw. prerekwizytami. Przedmioty te mogą realizować wyłącznie studenci spełniający określone wymogi - należy je sprawdzać w sylabusach do przedmiotu: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/

Każdy student rejestrujący się na przedmiot w USOSweb zobowiązany jest do własnoręcznego podpięcia każdego wybranego przedmiotu pod odpowiedni program i etap w dniu, w którym się na niego wpisał. Osoby, które nie podepną przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowane podczas najbliższej migracji danych z USOSweb do USOS.

Po zakończeniu rejestracji - najpóźniej do dnia 12 marca 2023 roku  - należy złożyć w USOSweb deklarację na przedmioty. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkować skreśleniem z listy studentów!

Studenci z grup seminaryjnych (III rok - licencjat oraz I i II rok SUM), lektoratów zostaną automatycznie wpisani na semestr letni bez konieczności rejestracji internetowej – z wyjątkiem osób realizujących dodatkowy lektorat  (tu: rejestracja po złożeniu wniosku).

Konsekwencją niewyrejestrowania się z zajęć nierealizowanych, bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

Prosimy o przemyślane decyzje!

Recommended
26 kwietnia 2024 roku - odwołane zajęcia i dyżur pani dr hab. Joanny Bar, prof. UJ

26 kwietnia 2024 roku - odwołane zajęcia i dyżur pani dr hab. Joanny Bar, prof. UJ

18 i 19 kwietnia 2024 odwołanie zajęć dr I. Balwierz

18 i 19 kwietnia 2024 odwołanie zajęć dr I. Balwierz

17 kwietnia 2024 rok - godziny rektorskie

17 kwietnia 2024 rok - godziny rektorskie

27.03.2024 odwołanie zajęć dr hab. K. Trzcińskiego, prof. UJ

27.03.2024 odwołanie zajęć dr hab. K. Trzcińskiego, prof. UJ