Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. A. Jelonek

prof. dr hab. A. Jelonek

e-mail: adam.jelonek@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Prof. dr hab. Adam W. Jelonek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie. Pełnomocnik Rektora ds Internacjonalizacji. Kierownik Katedry Azji Wschodniej i Południowej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Illinois. Politolog, socjolog, specjalista w zakresie zarządzania. Jego zainteresowania naukowe obejmują antropologię polityczną, teorie zmiany społecznej oraz systemy polityczne Azji Wschodniej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach. Następnie doradca w zakresie polityki zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej.

 

Prof. Dr. Adam Wacław Jelonek is a Professor and Head of the Institute of Middle and Far East at Jagiellonian University. Rector's Representative for Internalization. Chair for East and South East Asia at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University. He specializes in Political Science, Sociology, and Business Administration. His research interests include political anthropology, theories of social development, political systems of East Asia. He is a graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw. MBA at the University of Illinois at Urbana Champaign. Ph.D. in humanities from the Institute of Sociology of the Warsaw University. Habilitation at the Faculty of Philosophy and Sociology in 2005. Between 2010 and 2014 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Malaysia, Brunei and the Philippines. Later advisor for the armament affairs in the Ministry of National Defense. He was also an underground activist of Federation of Fighting Youth and Confederation of Independent Poland.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1979, Warszawa, 1998 (Khmer Rouges Revolution).

W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002 (Towards a non-liberal democracy).

Dylematy konsocjonalizmu. Przypadek Malezji, Warszawa 2004 (Dilemmas of Consociationalism).

Wietnamczycy – Systemy-Wartości-Stereotypy Zachodu (red.), Warszawa 2004 (The Wietnamese – Systems-Values-Stereotypes).

Historia Kambodży, Warszawa 2008 (History of Cambodia).

Confucianism. China Towards the New Century (współredaktor B. Zemanek), Kraków 2008.

Zarządzanie międzykulturowe, (współredaktor B. Glinka), Kraków 2010 (Cross-cultural management).

Separatyzm, wielokulturowość i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011 (Separatism, multiculturalism and the building of a nation state in Thailand). 

 

Pełna lista publikacji/Full list of publications