Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ

dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ

e-mail: agnieszka.kuszewska@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Agnieszka Kuszewska, dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych. Doktorat: Uniwersytet Śląski, 2009; habilitacja: Polska Akademia Nauk, 2016. Przedmiotem jej badań są współczesne stosunki międzynarodowe, w tym zwłaszcza geostrategiczne, polityczne, społeczne i gospodarcze problemy Azji Południowej, współczesna historia oraz znaczenie Indii i Pakistanu w stosunkach międzynarodowych. Bada problematykę związaną ze współczesnymi konfliktami międzynarodowymi, bezpieczeństwem, procesami radykalizacji, a także prawami człowieka, zwłaszcza w kontekście konfliktu kaszmirskiego.  Autorka trzech monografii i wielu artykułów naukowych o powyższej tematyce. Regularnie odbywa badania terenowe i wykłada na uniwersytetach w Pakistanie (Lahaur, Islamabad, Fajsalabad). Profesor wizytująca University of Latvia, Baltic Academy, University of Tartu. Członkini European Association for South Asian Studies.

 

Agnieszka Kuszewska, (Ph.D., Dr. Habil.) is an Associate Professor at the Institute of Middle and Far East, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow. She earned her doctoral degree at the University of Silesia (2009), and habilitation at Polish Academy of Science, 2016. Political scientist specializing in contemporary international relations, especially geostrategic, political, social and economic problems of South Asia, contemporary history and the role of India and Pakistan in international relations. She studies security threats, radicalization processes, contemporary international conflicts and rivalries, human rights challenges, especially in the context of Kashmir conflict. Professor Kuszewska is an author of three monographs and other publications covering the area of her interest. She regularly makes research trips to the region and lectures in Pakistan (Islamabad, Lahore, Faisalabad). She was visiting Professor at University of Latvia, Baltic Academy, University of Tartu. She is a member of European Association for South Asian Studies.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

1.Kuszewska, Agnieszka. 2015. Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, (Understanding Pakistan. Radicalization, Terrorism and Other Challenges).Warszawa: PWN.

2.Kuszewska, Agnieszka. 2013. Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa:Difin.

3.Kuszewska Agnieszka. 2010. Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir, Warszawa: PWN.

​PEŁNA LISTA PUBLIKACJI/FULL LIST OF PUBLICATIONS