Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Hubert Królikowski

prof. dr hab. Hubert Królikowski

e-mail: hubert.krolikowski@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Prof. dr hab. Hubert Królikowski pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest też prezesem Fundacji Edukacji dla Bezpieczeństwa. W 1996 r. w Wojskowym Instytucie Historycznym uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych ze specjalnością historia wojskowości. Habilitował się w 2006 r. w Akademii Obrony Narodowej, a w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Pracował na stanowisku adiunkta i profesora w Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Posiada też doświadczenia zawodowe związane z bezpieczeństwem narodowym, obronnością i gospodarką. Obszary zainteresowań naukowych: strategia i bezpieczeństwo narodowe, siły i operacje specjalne, nieregularne i niekonwencjonalne aspekty konfliktów zbrojnych, historia wojen i wojskowości.

 

Prof. Dr Hubert Królikowski, Full Professor at the Middle and Far East Studies Institute, Department of Political and International Studies Faculty of Jagiellonian University in Krakow. He is also the Chairman of the Security Education Foundation. He holds Ph.D. in Military History from the Military Historical Institute in 1996, habilitation in National Security from National Defense Academy in Warsaw in 2006, and full professor since 2015. His academic experience includes the position of Assistant Professor and Professor at the Podlaska Academy in Siedlce, Euro Atlantic Security and Integration School and Academy of Humanities in Pułtusk. He also has many years of professional experience in security, defense and business fields. Main interests and areas of research: strategy and national security in theory and practice, Special Forces and operations, irregular and unconventional warfare, military history.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1990-2000 [Special Military Unit GROM 1990-2000] / Hubert M. Królikowski. – Gdańsk: Gdański Dom Wydawniczy, 2001.
  • Operacja „Little Flower". Na tle konfliktu w byłej Jugosławii [Operation “Little Flower” and the Conflict in Former Yugoslavia] / Hubert M. Królikowski. – Gdańsk: Gdański Dom Wydawniczy, 2002.
  • Historia działań specjalnych. Od wojny trojańskiej do II wojny światowej [History of Special Operations. From Trojan War to World War II] / Hubert M. Królikowski – Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2004.
  • Działania specjalne w strategii wojskowej III Rzeczypospolitej Polskiej [Special Operations in Military Strategy of the 3rd Republic of Poland] / Hubert M. Królikowski – Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005.
  • Geneza i rozwój polskich operacji oraz sił specjalnych [Origin and Development of Polish Operations and Special Forces] / Hubert M. Królikowski - Warszawa: Taktyka i Strategia, 2013.
  • Polish Special Operations and Special Operations. Historical outline and present days. / Dariusz Dachowicz, Hubert M. Królikowski - Warszawa: Taktyka i Strategia, 2016.

​​Pełna lista publikacji/Full list of publication