Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Michał Lipa

dr Michał Lipa

e-mail: michal.lipa@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Michał Lipa: doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce; asystent w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest politologiem oraz kulturoznawcą specjalizującym się w badaniach nad procesami politycznymi i gospodarczymi w regionie arabskiego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Uczestnik badań terenowych w Egipcie, Tunezji i Algierii. Naukowo zajmuje się badaniem egipskiego systemu politycznego oraz problematyką transformacji politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Interesuje się teoriami autorytaryzmu i demokratyzacji, ekonomią polityczną, jak również wpływem czynników ekonomicznych, międzynarodowych i kulturowych na przemiany polityczne w państwach arabskich.

Michał Lipa: Ph.D. holder in political science; research assistant at the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University in Krakow. He is a political scientist and a cultural scientist specializing in the analysis of political and economic developments in the Arab Middle East and North Africa (MENA). As a researcher, he conducted the field research in Egypt, Tunisia and Algeria. He deals with the political system of the Arab Republic of Egypt, as well as the political transitions in MENA countries. He is particularly interested in theories of authoritarianism and democratization, political economy, as well as economic, international and cultural factors of political changes in the Arab states.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • M. Lipa, Autorytaryzm i liberalizacja gospodarcza w Egipcie, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016 (158 s.).
  • M. Lipa, Internal Determinants of Authoritarianism in the Arab Middle East. Egypt before the Arab Spring, “Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, No. 31/3 (2016), s. 57-67.
  • M. Lipa, Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 roku. Ciągłość czy zmiana?, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3/2014, s. 87-102.
  • M. Lipa, Dlaczego nie powiódł się w Egipcie eksperyment z zachodnią demokracją przed 1952 rokiem?, [w:] Władza na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Wybrane aspekty, red. Jerzy Zdanowski, Askon, Warszawa 2013, s. 89-103.
  • M. Lipa, Trudne sąsiedztwo. Stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie oraz status chrześcijan w systemie polityczno-prawnym współczesnego Egiptu, [w:] Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. Adam W. Jelonek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 101-113.

Pełna lista publikacji.