Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Paweł Siwiec, prof. UJ

Dr hab. Paweł Siwiec prof. UJ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalista, arabista, literaturoznawca, językoznawca, specjalizujący się w zakresie studiów bliskowschodnich. Jego zainteresowania badawcze obejmują poetykę i poezję arabską, zagadnienia języka arabskiego, islam, problematykę społeczno-polityczną Bliskiego Wschodu – zwłaszcza współczesnego Iraku.

 

Paweł Siwiec PhD, Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. He specializes in Middle Eastern Studies. His research interests include Arabic poetics and poetry, issues of the Arabic language, Islam, socio-political problems of the Middle East (Iraq in particular).

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Testy z gramatyki arabskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.
  • Wiersz arabski. Ewolucja formy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.
  • Rytm staroarabskiej kasydy (Rhythm of the classical Arabic qasida). Kraków, 2005.
  • Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego (An outline of the classical Arabic poetics), Kraków 2008.
  • Husayn Mardan (1927-1972): kloszard na Parnasie, Miscellanea Arabica Posnaniensa 2017, t. 2, s. 147-156.
  • Figure of repetition as an exponent of Abū al-‘Atāhiya’s poetic style, Studia Arabistyczne i Islamistyczne 14/2011, s. 17-32.
  • Abū al-‘Atāhiya – poeta, błazen, asceta (Abū al-‘Atāhiya: poet, jester, ascetic), Kraków 2012.
  • "Szanfary": raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla ("Szanfary": once again on Adam Mickiewicz's and Ludwik Spitznagel's translations), Pamiętnik Literacki 2/2014, s. 21-45.
  • Mobilizacja polityczna irackich jezydów po roku 2003 (Political mobilization of the Iraqi Yezidis in the post-Saddam Iraq), Politeja, 5 (31/1) 2014, s. 335-343.