Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Krzysztof Jakubczak

dr Krzysztof Jakubczak

e-mail: krzysztof.jakubczak@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr Krzysztof Jakubczak, starszy wykładowca. Publikacje z dziedzin filozofii, kulturoznawstwa i religioznawstwa. Zainteresowania badawcze: filozofia i kultura buddyjska, filozofia azjatycka, dialog międzykulturowy i międzyreligijny.

Hobby: narciarstwo, turystyka górska, popadanie w melancholię podczas słuchania gotyckiego rocka, filozoficzne polemiki.

 

Krzysztof Jakubczak PhD, Senior Lecturer at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University. Fields of study: philosophy, cultural studies, religious studies. Research interests: Buddhist philosophy and culture, Asian philosophy, intercultural and interreligious dialogue.

Hobbies: skiing, hiking, falling into melancholy while listening to the post-punk gothic rock music, philosophical polemics.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  1. Madhjamaka Nagardżuny. Filozofia czy terapia? [Nāgārjuna’s Madhyamaka:. Philosophy or Therapy?], Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

  2. Obrazy ženství v náboženských kulturach – Buddhismus [The Images of Feminity in the Religious Cultures - Buddhism], (co-author M. Jakubczak), [w:] Obrazy ženství v náboženských kulturach, red. Blanka Knotkova-Čapkova, Praha 2008, p. 200-242.

  3. Doświadczenie mistyczne w tradycji buddyjskiej [Mystical Experience in the Buddhist Tradition], [w:] Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu [Between Belief and Gnosis. Mystical Experience in the Oriental Traditions], red. M. Jakubczak and M. Sacha-Piekło, Universitas, Kraków 2003, p. 169-232.

  4. Ile nicości potrafimy znieść? Uwagi na temat filozoficznych podstaw dialogu chrześcijańsko-hinduskiego i chrześcijańsko-buddyjskiego [How Much Nothingness Can We Suffer? Some Remarks on the Philosophical Foundations of Christian-Hindu and Christian-Buddhist Dialogue], „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 57 (2012), p. 47-64.

  5. Jak daleko jest Daleki Wschód? [How Far is the Far East?] [in:] Prawda, samopoznanie, wdzięk, red. M. Kudelska and M. Ruchel, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, p. 55-69.

  6. Pozorne i rzeczywiste podstawy wspólnoty chrześcijańsko-buddyjskiej [The Apparent and Real Foundations  of the Christian-Buddhist Community], [w:] Benares a Jerozolima. Przemyśleć chrześcijaństwo w kategoriach hinduizmu i buddyzmu, red. K. J. Pawłowski, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, p. 205-238.

  7. Pełna lista publikacji/Full list of publications