Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Kamila Junik - Łuniewska

dr Kamila Junik - Łuniewska

e-mail: kamila.junik@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Kamila Junik-Łuniewska, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego; indolożka, orientalistka, kulturoznawczyni. Absolwentka filologii orientalnej (specjalność: indologia) oraz kulturoznawstwa bliskowschodniego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od 2003 lektorka języków hindi i urdu; od ponad dekady biegły tłumacz języka urdu i hindi w mowie i w piśmie (tłumaczenia specjalistyczne z zakresu prawa karnego, imigracyjnego, gospodarczego, budowlanego etc. dla organów wymiaru sprawiedliwości i innych służb); wykonuje także ekspertyzy dot. języków, kultury i polityki krajów Azji Południowej. Do jej zainteresowań naukowych należą: współczesna literatura hindi i urdu, języki hindi i urdu, przekład literacki i prawny (j. urdu, j. hindi), problemy i konflikty społeczno-polityczne, religijne i kulturowe w krajach Azji Południowej (Indie, Pakistan, Bangladesz), sytuacja kobiet, ruch kobiecy i feminizm (Indie, Pakistan, Bangladesz), współczesne zjawiska artystyczne i kultura audio-wizualna (Indie, Pakistan) oraz islam w Azji Południowej. Autorka monografii, przekładów z literatury hindi na język polski, artykułów naukowych.  

Kamila Junik-Łuniewska, PhD, is an Assistant Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Kraków. She holds an M.A. in Oriental Philology (Indology), and a PhD in Hindi Literature. For over a decade she has been teaching Hindi and Urdu language, as well as interpreting and translating from/into Urdu and Hindi professionally (in the field of criminal law, immigration, business, construction, etc.) Her research interests include contemporary Hindi and Urdu literature, literary and legal translation (Urdu, Hindi), socio-political, religious and cultural problems in South Asian countries (India, Pakistan, Bangladesh), women's issues and feminism (India, Pakistan, Bangladesh), contemporary artistic phenomena and audio-visual culture (India, Pakistan), and Islam in South Asia. She has published a monograph on contemporary Hindi literature (in Polish), translations from Hindi and Urdu literature into Polish, and several papers on topics related to South Asia.

Więcej informacji

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

Książki / Books:

  • Junik-Łuniewska, Kamila, 2015. Literatura jako proces pisania. Analiza „Błękitu” Tedźi Grower w świetle przemian współczesnej prozy hindi, Kraków: Księgarnia Akademicka, 308 ss.
  • Junik, Kamila, red. & tłum. 2009. Błękit. Seria „Literatura Indyjska”, t. 4. Kraków: Księgarnia Akademicka, 59 ss. [powieść Tedźi Grower w przekładzie z j. hindi na j. polski, ze wstępem tłumaczki]. (Novel by Teji Grover translated from Hindi into Polish; edited, translated and forwarded by K. Junik).

 

Wybrane artykuły / selected papers:

  • Junik-Łuniewska, Kamila. 2016. From Malala to Burka Avenger: a few remarks on changing female role models in contemporary Pakistan, “Politeja” 1(40)/2016, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 273-300.
  • Junik-Łuniewska, Kamila. 2014. Tekstowa nie-obecność. O poezji Udajana Wadźpeji [w:] Orient w literaturze – literatura w Oriencie. Spotkania, red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 209-218.
  • Junik, Kamila. 2013. Between tradition and modernity: Fatima Jinnah, [w:] Islamicate Traditions in South Asia: Themes from Culture & History, red. A. Kuczkiewicz-Fraś, New Delhi: Manohar Publishers, s. 63-71.
  • Junik, Kamila. 2012. „Indyjsko – pakistański krąg kulturowy” (część dot. języka urdu) [w:] Sposoby prawidłowej komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kręgów kulturowych wywodzących się z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Kompendium praktycznej wiedzy pod, zrealizowane w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w zakresie kompetencji międzykulturowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, red. J. Bocheńska i K. Jaworska, Nowy Sącz, s. 143-149.
  • Junik, Kamila. 2010. Writing in love – love in writing. Few remarks on Teji Grover’s Blue,  “Cracow Indological Studies” vol.12, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 187-197.
  • Junik, Kamila. 2007. Konflikt hindusko-muzułmański w Indiach. Laicyzm kontra fundamentalizm, [w:] Arabowie – islam – świat, red. M. M. Dziekan, I. Kończak, Łódź: Wydawnictwo Ibidem, s. 445-452. 

 

Pełna lista publikacji/Full list of publications