Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

 

e-mail: a.kuczkiewicz-fras@uj.edu.pl

 

dyżur i prowadzone zajęcia

 

Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalistka, językoznawca. Kierownik Zakładu Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Do jej głównych obszarów zainteresowań badawczych należą m.in.: socjolingwistyka subkontynentu indyjskiego, tradycje indo-muzułmańskie Azji Południowej (historia, kultura, społeczeństwo), współczesne kwestie społeczno-polityczne krajów Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki islamu i muzułmanów w regionie, a także zagadnienia związane z przekładem literackim z języków orientalnych (hindi, urdu) w kontekście kontaktów międzykulturowych.

 

Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś PhD, Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Cracow, did her doctorate and habilitation in South Asian sociolinguistics and specialises in modern South Asian Studies. Head of the Department of South and South-East Asia. Her main field of interest are the Islamicate traditions and culture in South Asia, history and contemporaneity of Muslims in the Indian subcontinent, sociolinguistics and intercultural communication. She also translates from Hindi and Urdu into Polish. She has published vastly on various topics related to South Asia.

Więcej informacji.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

 1.  A. Kuczkiewicz-Fraś, Perso-Arabic Hybrids in Hindi. The Socio-linguistic and Structural Analysis, New Delhi: Manohar, 2003.

  2. A. Kuczkiewicz-Fraś, Perso-Arabic Loanwords in Hindustani. Part I: Dictionary, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008.

  3. A. Kuczkiewicz-Fraś (przeł. i oprac.), Mirza Muhammad Hadi Ruswa, Umrao Dźan Ada. Pamiętnik kurtyzany, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011 (Literatura Indyjska 5).

  4. A. Kuczkiewicz-Fraś, Perso-Arabic Loanwords in Hindustani. Part II: Linguistic Analysis, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.

  5. A. Kuczkiewicz-Fraś (red.), Islamicate Traditions in South Asia. Themes from Culture & History, New Delhi: Manohar, 2013.

  6. A. Kuczkiewicz-Fraś (red.), Defining the Indefinable: Delimiting Hindi, Frankfurt a. Main: Peter Lang, 2014 (Studies in Oriental Culture and Literature 1). 

   

  Pełna lista publikacji/Full list of publications