Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Antonina Łuszczykiewicz

dr Antonina Łuszczykiewicz

dr Antonina Łuszczykiewicz – kulturoznawca. Laureatka międzynarodowych grantów i stypendiów, w tym grantu amerykańsko-polskiej Fundacji Kościuszkowskiej na pobyt badawczy na Indiana University, stypendium konfucjańskiego na uniwersytecie Xi’an Jiaotong Daxue oraz Taiwan Fellowship na badania na Tamkang University. Jest autorką książek i artykułów poświęconych polityczno-kulturowym aspektom relacji chińsko-indyjskich oraz literackiemu wizerunkowi Indusów i Chińczyków. Obecnie przygotowuje do druku swoją rozprawę doktorską poświęconą kulturowemu dyskursowi Pięciu Zasad Pokojowego Współistnienia.

 

Antonina Łuszczykiewicz, PhD – she completed her Ph.D. degree in Cultural Studies. She received several international grants and scholarships, including the American-Polish Kosciuszko Foundation grant for a research stay at Indiana University, Confucian Scholarship at Xi’an Jiaotong Daxue, and Taiwan Fellowship grant for a research stay at Tamkang University. She has published several books and articles dedicated to political and cultural aspects of China-India relations, and to the literary image of Indians and Chinese. She is currently working on turning her Ph.D. thesis, dedicated to cultural aspects of the Five Principles of Peaceful Coexistence discourse, into a book.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Azjata jako źródło zagrożenia. Rekonstrukcja wizerunku Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku [The Asian as a Source of Peril. A Reconstruction of the Image of Indians and Chinese in British Literature at the turn of the 19th and 20th Century], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
  • „Psalmista szowinizmu”. Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów [‘The Psalmist of Jingoism’. Rudyard Kipling on India and Indians], wyd. Silva Rerum, Poznań 2014.
  • The Contemporary British-Indian Relations in the Postcolonial Perspective, [w:] The Changing Role of Asia. Selected Political, Security and Economic Aspects, red. Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
  • Znaczenie przejścia granicznego w Nathu La w chińsko-indyjskim sporze terytorialnym [The Meaning of the Nathu La Border Pass in China-India Territorial Dispute], [w:] Bliżej Azji: współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Scholar, Kraków 2017.
  • W cieniu Złotej Świątyni. Kwestia sikhijska w Indiach [In the Shadow of the Golden Temple. The Sikh Case in India], [w:] Religia w konfliktach etnicznych, t. II, Afryka i Azja, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
  • Kulturowe stereotypy i uprzedzenia wobec Indusów w twórczości Rudyarda Kiplinga [Cultural Stereotypes and Prejudices against Indians in the Works by Rudyard Kipling], „Argument” 2/1 (2012).
  • Od symbolu rewolucji do ikony popkultury. Ewolucja wizerunku Mao Zedonga w świetle przemian społecznych w Chinach [From the Symbol of Revolution to the Popcultural Icon. The Evolution of Mao Zedong’s Image in the Light of Social Changes in China], [w:] Obywatele w działaniu. Orient a przemiany społeczne, red. Karol Żakowski, Małgorzata Stańczyk, Zakład Azji Wschodniej na Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2012.

 

Przyjęte do druku:

  • Kulturowe dziedzictwo Indii w Pięciu Zasadach Pokojowego Współistnienia i jego rola w relacjach chińsko-indyjskich (1954–2014), Księgarnia Akademicka.
  • Dealing with Colonial Past. The Image of the British Rule in India in the 21st Century Hindi Cinema, „Politeja”.
  • China-India Border Conflict: Prospects for War and Peace in the 21st Century, red. Olga Barbasiewicz, Marcin Grabowski, Ewa Trojnar, PeterLang Publisher.