Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Joanna Wardęga

dr Joanna Wardęga

email: joanna.wardega@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Adiunkt, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2010 roku obroniła pracę doktorską nt. Oblicza chińskiego nacjonalizmu. Konstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej. Ukończyła socjologię na UJ, studiowała także w ówczesnej Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, w pierwszym roczniku studentów tej instytucji. Na uniwersytetach w Szanghaju i Xiamen uczyła się języka chińskiego. Od listopada 2010 do stycznia 2018 roku dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie".

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przemian społeczeństwa i kultury współczesnych Chin, chińskiej myśli narodowej i społecznej od XIX do XXI wieku oraz problemów związanych z turystyką w Azji Wschodniej.

Lubi podróżować, zwłaszcza po Azji. Podczas kilkunastu wypraw po niemal wszystkich prowincjach Chin przemierzyła ponad 100 tysięcy km.

Kontakt: joanna.wardega@uj.edu.pl
[Staram się odpisywać w miarę możliwości jak najszybciej. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w ciągu tygodnia proszę o ponowne przesłanie mejla]

 

Joanna Wardęga, PhD, Assistant Professor at the Institute of Middle and Far East. She specializes in sociology of politics and anthropology of politics. In 2010, she defended her PhD thesis Faces of Chinese nationalism. Rebuilding Nation in People’s Republic of China. Graduated in Sociology from Jagiellonian University and was among the first year of students of the Department of the Middle and Far East Studies. Studied Chinese in the universities of Shanghai and Xiamen. Director of Confucius Institute in Kraków 2010-2018. Likes traveling, especially around Asia. During multiple trips she traveled around almost all Chinese provinces. Her research interests include society transformations, contemporary Chinese culture, Chinese national and social thought between the 19th and the 21st century, issues of tourism in East Asia.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Współczesne społeczeństwo chińskie. Konsekwencje przemian modernizacyjnych [Modern Chinese Society. Consequences of Modernization], Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2015, 297 pages.

  • Chiński Nacjonalizm. Rekonstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej [Chinese Nationalism. Rebuilding Nation in People’s Republic of China], Wydawnictwo WUJ, Kraków 2014, 422 pages.

  • Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych [Modern China in the Context of International Relations], Wydawnictwo WUJ, Kraków 2013 [edition].

  • China - Central and Eastern Europe Cross-Cultural Dialogue: Society, Business and Education in Transition, Wydawnictwo WUJ, Kraków 2016 [edition, in English].

  • Pełna lista publikacji/Full list of publications