Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Daria Boniecka-Stępień

dr Daria Boniecka-Stępień

e-mail: daria.boniecka-stepien@uj.edu.pl

dyżur  i prowadzone zajęcia

Dr Daria Boniecka-Stępień jest asystentem w Zakładzie Izraela i Lewantu w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, hebraistka, kulturoznawczyni, literaturoznawczyni, tłumaczka. Jej zainteresowania badawcze obejmują: literaturę hebrajską, język hebrajski, myśl żydowską, ideologię syjonistyczną, tożsamość żydowską, oraz współczesną kulturę izraelską. 

Daria Boniecka-Stępień, PhD, is Assistant at the Department of Israel and the Levant, Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. She holds Ph.D in Literary Studies and M.A. in Hebrew Cultural Studies. Her research interests include: Hebrew literature, Hebrew language, Jewish thought, Zionist ideology, Jewish identity, and contemporary Israeli culture.

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Wizerunek Jezusa w piśmiennictwie żydowskim – wybór [The Image of Jesus in Jewish Literature – The Selection], „Scripta Biblica et Orientalia (SBO)”, 3(2011), s. 251-261.
  • Achad Ha-am’s conception of religion – an attempt to define, Ktav Et, No 2, http://www.ktavet.eu/newabstract1.html
  • „Nowa” żydowska tożsamość a idee myślicieli syjonistycznych [„New” Jewish identity and ideas of Zionists thinkers], [w:] Medinat Israel. Państwo i Tożsamość, red. Krauze Joanna, Zieliński Konrad, Lublin 2013, s. 11-21.
  • Postać Jezusa w myśli syjonistycznej [The Figure of Jesus in Zionist Thought], „Kwartalnik Historii Żydów”, marzec 2017 nr 1 (261), s. 29-51.