Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ

email: joanna.dyduch@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia:

 

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat związana z Wydziałem Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskała tytuł doktora i doktora habilitowanego. Jej zainteresowania badawcze lokują się w obszarzestudiów izraelskich i europejskich. Autorka wielu publikacji na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w perspektywie teoretycznej i praktycznej w tym monografii pt.: Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego, Wrocław 2016,za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą monografie w roku 2017 oraz książki Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Warszawa 2010 (https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Dyduch). W 2018 roku ukazał się drukiem specjalny numer czasopisma PolishPolitical Science Yearbook (47/2) w całości poświęcony studiom izraelskim (http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy/358-vol-47/issue-2/2053-contents-47-2), którego była ona współredaktorem. Od lat związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studiów Izraelskich z siedzibą w Londynie (European Association of Israel Studies/SOAS - University of London), od 2017 roku wiceprzewodnicząca organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Wykładowca wizytujący m.in. na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. W ostatnim czasie odbyła pobyt badawczy w Stiftung Wissenschaftund Politik w Berlinie.   

Assistant professor at the Jagiellonian University in the Institute of the Middle and Far East. She completed her PhD in political science from Wrocław University. She is an author of several scientific articles and books on foreign policy and Europeanisation processes,(https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Dyduch). Recently her research interest concentrates on European-Israeli relations, as well as Israel’s energy and innovation policy. In 2018 Joanna has co-edited Special Issue of the Polish Political Science Yearbook (47/2) on Israeli Studies (http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy/358-vol-47/issue-2/2053-contents-47-2).Deputy Chair of the European Association of Israel Studies based at SOAS – University of London. Member of the Polish Association of European Studies.Visiting lecturer at: University of Vienna, Charles University in Prague, Matej Bel University in Banska Bystrica. Most recently visiting fellow inGerman Institute for International and Security Affairs.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

J. Dyduch, I. Kosir, S. Jakubowski, J. Usiak, Poland and Slovakia - bilateral relations in the multilateral context (2004-2016), Ibidem Press Stuttgart 2017, ss. 268, 

J. Dyduch, Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 460,

J. Dyduch, M. Klimowicz, M. Michalewska-Pawlak, Selected Politics of the European Union. Evolution in the context of the Lisbon Treaty and the Europe 2020 Strategy, Publishing House ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 290,

J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 367, 

J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, R. Murphy [eds.], European Union as an Global Actor. Political integration: identity issues and foreign policy, Publishing House ASPRA -JR, Warszawa 2014, ss. 320,

J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, R. Murphy [eds.], European Union Development. Challenges and Strategies, Publishing House ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 360,

J. Dyduch & K. Olszewska, Israeli innovation policy –important instrument of perusing political interest on the global stage, “Polish Political Science Yearbook”, PPSY 47(2) (2018).

Pełna lista publikacji/Full list of publications