Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Magdalena Pycińska

e-mail: magdalena.pycinska@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr Magdalena Pycińska, asystent z doktoratem w  Instytucie Bliskiego i Dalekiego UJ. Ukończyła Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, pracę obroniła na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale "Artes Liberales". Członek Stowarzyszenia Closer to Asia (CTA). Zajmuje się współczesnymi dyskursami narodowymi na Bliskim Wschodzie, szczególnie palestyńskim, konfliktem izraelsko-palestyńskim oraz przemianami społecznymi w społeczeństwach muzułmańskich.

Magdalena Pycińska, is an Assistant with Ph.D. at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. She holds Ph.D. in cultural studies. Member of Closer to Asia Association (CTA). Her research interests include contemporary national discourses in the Middle East, particularly in Palestine, the Israeli-Palestinian conflict, and social changes in Muslim societies.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Local and International Politics and the Expression of Palestinian Identity [w:] International Interdisciplinary Conference on Identity and Philosophy of the Self, red. Özgür Öztürk, DAKAM, Istanbul 2017
  • Współredakcja monografii: Nacjonalizm i religia. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej, red. Magdalena Pycińska, Krystian Wiciarz, Wydawnictwo Unum, Kraków 2013.
  • Palestinian national pragmatics and social performance. Case of Hamas [w:] Participation, Socialization and Revolution in the Middle East, red. Łukasz Fyderek, UNUM, Kraków 2012.

 

Pełna lista publikacji