Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

e-mail: arturskorek1@gmail.com

dyżur i prowadzone zajęcia

Artur Skorek – adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, sekretarz wykonawczy European Association of Israel Studies, internacjolog, badacz współczesnego Izraela. Doktor w zakresie nauk o polityce, absolwent stosunków międzynarodowych i religioznawstwa na UJ. Stypendysta The European Institute for Jewish Studies in Sweden „Paideia”, członek European International Studies Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, były redaktor czasopisma „Gentes et Nationes”. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na systemie politycznym Izraela, relacji między polityką i religią oraz stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie. Autor dwóch książek oraz ponad 20 artykułów naukowych z tej dziedziny (wybrane prace: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Skorek).

 

Artur Skorek – assistant professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow (UJ), executive secretary of the European Association of Israel Studies, a political scientist specializing in Israel and international relations. He holds PhD in international relations and M.A. in international relations and religion studies from UJ. His research spans the areas of a political system in Israel, religion in the international relations and foreign policies; security in the Middle East. He is an author of two books on Israeli political system (in Polish: ‘Jewish Religious Parties’, Nomos 2015; co-authored ‘Israeli Democracy’, PWN 2018) and over 20 academic papers (selected works: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Skorek). He was a member of the School of Administration in Bielsko-Biala’s Senate and an editor of academic journal “Gentes& Nationes”.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

A. Skorek, J. Dyduch, Go South! Southern dimension of the V4 states’ energy policy strategies – An assessment of viability and prospects, "Energy Policy" 2020, vol. 140, pp. 1-11, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421520301282#tbl1

 

A. Skorek, Transformation of the Middle East Security Complex Structure. The role of outside powers and non-state actors, [in:] Global politics in the 21st century : between regional cooperation and conflict, eds A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin 2019, Peter Lang, pp.109-130, https://www.peterlang.com/view/9783631784181/html/ch15.xhtml

 

A. Skorek, K. Chaczko, Ł. Sroka, Demokracja izraelska, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 384, https://ksiegarnia.pwn.pl/Demokracja-izraelska,770276484,p.html

 

A. Skorek, Benjamin Netanyahu’s Long Premiership and the Rise of the New Political Center: Is there a Qualitative Change in the Israeli Party System?, “Polish Political Science Yearbook” 2018, vol. 47, no. 2 (Special Issue on Israeli Studies), pp. 201–214, https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/47-2/ppsy2018203.pdf

 

A. Skorek, J. Dyduch, J. Jarząbek, The role of Israel’s gas discoveries in shaping its foreign policy towards the actors in the Levant Security Subcomplex, “Sprawy Międzynarodowe”, no. 4, 2018, pp. 127-141, http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2019/07/DYDUCH-SM-4-2018.pdf

 

A. Skorek, J. Dyduch, J. Jarząbek, The Dependence of Gulf Countries on Hydrocarbons Export – a Perspective of Regional Security Complex Theory,  “Polityka i Społeczeństwo”, 2018, no. 3(16), pp. 131-143,

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9bc67089-9ff8-48c3-91a4-094a0e30a7c3

 

A. Skorek, Bliskowschodnia strategia Izraela po Arabskiej Wiośnie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 3, pp. 107-126, https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2018-3/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr3-skorek.pdf

 

A. Skorek, Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych ze środków publicznych. Analiza debat politycznych nad likwidacją Komisji Majątkowej i Funduszu Kościelnego, „Politeja” 46/2017, pp. 167-190,

http://www.akademicka.pl/ebooks/free/076ca5151c23f2abe13d80ac1fe70d76.pdf

 

A. Skorek, Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu, Kraków 2015, Nomos, pp. 340, https://www.znak.com.pl/ksiazka/zydowskie-ugrupowania-religijne-w-panstwie-izrael-polityczna-rola-ortodoksyjnego-judaizmu-artur-skorek-69816