Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Przemysław Turek, prof UJ

dr hab. Przemysław Turek, prof UJ

email: przemyslaw.turek@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr hab. Przemysław Turek, adiunkt z habilitacją w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, kierownik Zakładu Izraela i Lewantu, orientalista i polonista. Zainteresowania naukowe: tematyka bliskowschodnia (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim, Orient muzułmański w kulturze europejskiej), językoznawstwo semickie, zagadnienia przekładu poezji semickiej, język polski jako obcy, etymologia (zapożyczenia, onomastyka), gramatyka kontrastywna polsko-słowiańska i indoeuropejska.

Przemyslaw Turek PhD, Associate Professor at the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University, head of the Department of Israel and Levant, a scholar of Oriental and Polish studies. Main fields of interest: Near East affairs (Arab-Israeli relations, ethnic and religious minorities in the Middle East, blogosphere in the Arabic and Middle East world, Muslim Orient in the Western culture), Semitic linguistics, translation of the Semitic poetry, Polish as a foreign language, etymology (loan words, onomastics), contrastive Polish-Slavic and Indo-European grammar.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

Najważniejsze publikacje książkowe / Main publications:

  • Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie (Dictionary of Loanwords of Arabic Origin in Polish Language), Universitas, Kraków 2001.

  • Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie (From Gilgamesh to Qasida: Semitic Poetry in Original Version and in Translation), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

  • Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2 (Programs of Teaching Polish as a Foreign Language. Levels A1 – C2). Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Janowskiej, Ewy Lipińskiej, Agnieszki Rabiej, Anny Seretny, Przemysława Turka, Biblioteka „LingVariów”. Seria: Podręczniki. T. 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011 (as co-author).

  • Orientalia w “Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” Ignacego Krasickiego. Opracował zespół pod redakcją Pawła Siwca [Renata Czekalska, Julia Krajcarz, Anna Krasnowolska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Halina Marlewicz, Ewa Siemieniec-Gołaś, Paweł Siwiec, Przemysław Turek], Orientalia Polonica 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015 (as co-author).

Pełna lista publikacji/Full list of publications