Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Joanna Puchalska

dr Joanna Puchalska

adres-mail:  joanna.puchalska@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

 

Absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu. Tytuł magistra uzyskała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ ukończyła studia doktoranckie. Rozprawę doktorską o japońskim ethosie wojownika obroniła na SWPS Uniwersytecie humanistycznospołecznym w Warszawie. Pierwsze doświadczenia dydaktyczne zdobyła w KPSC UJ, obecnie związana jest z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Swoje zainteresowania badawcze łączy z praktycznym zdobywaniem wiedzy w zakresie rozmaitych sztuk walki. Zainteresowania naukowe: Kultura wojenna i wojownicy Azji i Europy, Militaria, Sztuki walki, II wojna światowa i ideologie nacjonalistyczne, Kultura Japonii, Kultura popularna, Mitologia skandynawska, Dawna sztuka żeglugi.

Joanna Puchalska is a former pupil of The State High School of Arts in Supraśl and a graduate of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University and the Centre for Comparative Studies of Civilisations of the same university. She defended a PhD thesis concerning the ethos of the Japanese warriors on the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. She obtained her first experiences in teaching in Centre for Comparative Studies of Civilisations but is now affiliated to the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University. She is eager to enrich her scientific interests with practice of various martial arts. Scientific interests: War cultures and warriors of Asia and Europe, Militaria, Martial Arts, Second World War and the nationalistic ideologies, Japanese culture, Popular culture, Scandinavian mythology, Ancient seafaring.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Bushidō. Ethos samurajów od opowieści wojennych do wojny na Pacyfiku, Wydawnictwo KIRIN, Bydgoszcz 2016
  • Szelmy Asgardu [in:] Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze, Kraków 2017
  • Legend of the Samurai Blade [in:] Still Facing East. International Scholars on Japanese Culture, Łódź 2015
  • Vikings television series: when History and Myth Intermingle, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 15, (3/2015)
  • The Scourge of the Land and Sea – An Awful Outlaw or a Romantic Hero?, magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy „Maska”, nr 24
  • Ewolucja budō, ewolucja człowieka: samodoskonalenie i japońskie sztuki walki, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 7 (4/2013);
  • Bushidō and the Samurai in the Contemporary Japanese Pop Culture, [w:] Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Culture and Educations, Toruń 2012