Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

e-mail: ewa.trojnar@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Prodziekan ds. dydaktycznych WSMiP. Kierownik Zakładu Japonii IBiDW. Naukowo zajmuje się stosunkami międzynarodowymi w Azji. Doktorat i habilitacja z nauk o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych, a magisterium z ekonomii. Inicjuje projekty dydaktyczne i badawcze, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, z pasją je realizuje, także w ramach badań terenowych w Azji.

 

Ewa Trojnar, PhD, is Associate Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. In her academic interests she focuses on international relations in Asia. She holds Ph.D. and habilitation in Political Science, and M.A. in Economics. She initiates international and national research projects and completes them with passion and dedication, also by conducting field research in Asia. 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  1. Security Dilemmas and Challenges in 21st Century Asia, eds. O. Barbasiewicz, M. Grabowski, E. Trojnar, Berlin 2020.

  2. Taiwan’s Exceptionalism, eds. A. Rudakowska, E. Trojnar, A. W. Ziętek, Kraków 2019. 

  3. Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa [Closer to Asia: Contemporary Security Challenges], red. Ł. Gacek, R. Kwieciński i E. Trojnar, Warszawa 2017.
  4. E. Trojnar, Tajwan. Dylematy rozwoju [Taiwan. The Development Dilemmas], Kraków 2015.
  5. China in the Beginning of the 21st Century, eds. Ł. Gacek, E. Trojnar, Kraków 2014.
  6. Ł. Gacek, E. Trojnar, Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską [Peaceful Negotiations or Tough Play. Evolution of the Relations over the Taiwan Strait], Kraków 2012.
  7. The Taiwan Issues, ed. E. Trojnar, Kraków 2012.
  8. E. Trojnar, Japonia a monarchie Zatoki Perskiej [Japan and the Gulf Monarchies], Kraków 2009.
  9. W. Jelonek, E. Trojnar, Malezja [Malaysia], Warszawa 2009.
 

 

​Pełna lista pulikacji/Full list of publications