Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Joanna Guzik

dr Joanna Guzik

e-mail: joanna.m.guzik@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Doktor, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński; magister Studiów Blisko
i Dalekowschodnich, rok akademicki 2003/2004 roczne stypendium na Uniwersytecie Kansai Gaidai w Japonii. Członkini Stowarzyszenia CTA - Closer to Asia od lutego 2008.
Zajmuje się historią Japonii od połowy XIX w. oraz współczesną kulturą Japonii, mniejszościami zamieszkującymi ten kraj, relacjami Korea – Japonia.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Japońskie Siły Samoobrony w Iraku: uwarunkowania i rezultaty, [w:] „Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne", Andrzej Kapiszewski (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 30 kwietnia 2008, s. 293-303;
  • Siły Samoobrony Japonii - zarys problematyki w świetle art. 9. Konstytucji Japonii, [w:] „Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego" 2008, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław, s. 179-184.
  • Irańczycy w Japonii: życie, praca oraz kwestia statusu uchodźcy a prawa człowieka, [w:] „Prawa człowieka w kulturze północnej Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu", ks. Krzysztof Kościelniak (red.), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2008, s. 35-45;
  • Japan's Assistance to Palestine 2000 – 2008, [w:] Change and Stability. Religion, Nation and State in the Contemporary Middle East, ks. Krzysztof T. Kościelniak (red.), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010, s. 213-224.  

W oddaniu do druku monografia Stosunek Japonii wobec kwestii żydowskiej w latach 1932-1945 – rozprawa doktorska, Wydawnictwo WUJ.