Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Marek Hańderek

e-mail: marek.handerek@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr Marek Hańderek

Asystent w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Dyscypliny naukowe: historia, nauki o polityce

Zainteresowania badawcze: najnowsza historia Korei, Zimna Wojna w Azji Wschodniej, studia nad wywiadem, geopolityka

 

Marek Hańderek, obronił doktorat z nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym UJ w kwietniu 2018 r. Absolwent podyplomowego studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego na AON (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Przygotowuje książkę na temat zaangażowania Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei w okresie Zimnej Wojny. Jej podstawową bazę źródłową będą stanowiły materiały archiwalne polskie, czeskie, amerykańskie i brytyjskie. Założenia pracy zostały zaprezentowane m.in. w trakcie warsztatów naukowych w Seulu oraz konferencji w Budapeszcie. Współpracownik „North Korea International Documentation Project” realizowanego przez Wilson Center w Waszyngtonie.

 

Wybrane publikacje:

Hańderek M., Hard Times – Poland and North Korea in the First Half of the 1960s, [in:] “Korean Peninsula – Traditions, Culture, Historical perspectives”, ed. S. Karteva-Dancheva, Kim So Young, Sofia 2019, pp. 117-126.

Hańderek M., North Korea Revelations from the Polish Archives: Nukes, Succession and, Security¸ “North Korea International Documentation Project”, Wilson Center, 8 IV 2019 https://www.wilsoncenter.org/blog-post/north-korea-revelations-the-polish-archives-nukes-succession-and-security 

Hańderek M., Documents Concerning the Neutral Nations Supervisory Commission in Korea in the Archive of the Institute of National Remembrance, [in:] “North Korean Archives Project”, ed. J. Hosaniak, R. Leśkiewicz, Seoul 2019, pp. 38-45.

Hańderek M., PRL na straży pokoju w Korei, „Biuletyn IPN” 2018, nr 10, s. 136-147.

Hańderek M., Poland and North Korea in the 1980’s – from Partnership to Stagnancy, [w:] „Korean Society Today”, red. A. Fedotoff, Kim So Young, Sofia 2018, pp. 25-40.

Hańderek M., Zapomniane ofiary konfliktu imperiów. Problem cywilów, porwanych w trakcie wojny koreańskiej, [w:] „Pamięć imperiów w Europie Wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania”, red. A. Nowak, M. Wojnar, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 297-311.

 

Marek Hańderek PhD

Assistant Professor at the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University

Academic disciplines: history, political science

Research interests: Modern Korean history, Cold War in East Asia, Intelligence studies, Geopolitics  

 

Marek Hańderek received his PhD in history from Jagiellonian Univerity in April 2018. He is currently working on a book concerning Polish participation in the Neutral Nations Supervisory Commission in Korea during the Cold War. His research is based on Polish, Czech, American and British archival sources. He has presented his findings on this field during "The Korean History Workshop for Overseas Doctoral Students" held by Korea Foundation in Seoul as well as during the "Need to Know" VII Conference in Budapest. He cooperates with Woodrow Wilson’s “North Korea International Documentation Project”.

 

Chosen publications:

 

Hańderek M., Hard Times – Poland and North Korea in the First Half of the 1960s, [in:] “Korean Peninsula – Traditions, Culture, Historical perspectives”, ed. S. Karteva-Dancheva, Kim So Young, Sofia 2019, pp. 117-126.

Hańderek M., North Korea Revelations from the Polish Archives: Nukes, Succession and, Security¸ “North Korea International Documentation Project”, Wilson Center, 8 IV 2019 https://www.wilsoncenter.org/blog-post/north-korea-revelations-the-polish-archives-nukes-succession-and-security 

Hańderek M., Documents Concerning the Neutral Nations Supervisory Commission in Korea in the Archive of the Institute of National Remembrance, [in:] “North Korean Archives Project”, ed. J. Hosaniak, R. Leśkiewicz, Seoul 2019, pp. 38-45.

Hańderek M., Poland and North Korea in the 1980’s – from Partnership to Stagnancy, [w:] „Korean Society Today”, red. A. Fedotoff, Kim So Young, Sofia 2018, pp. 25-40.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS