Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Piotr Kletowski, prof. UJ

dr hab. Piotr Kletowski, prof. UJ

e-mail: piotr.kletowski@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr hab. Piotr Kletowski, prof. UJ,  adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, filmoznawca, kulturoznawca. Specjalizuje się w dziedzinie kina autorskiego i historii filmu, ze szczególnym naciskiem położonym na problematykę kina azjatyckiego, zwłaszcza kinematografii japońskiej. Pomysłodawca i prowadzący Otwartą Akademię Kina Japońskiego przy Centrum Manggha im. Andrzeja Wajdy. 

Dr hab. Piotr Kletowski, assistant professor at the Institute for Middle and Far East, filmknower, cultural scientist. He specializes in the field of autorship cinema and the film history, especially on the issues of Asian (Japanese) cinema.  Creator and director of the Open Academy of Japanese Cinema at Manggha Center. Andrzej Wajda.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • W stronę słońca śmierci: Samurajskie kino Masakiego Kobayashiego, (w:) W stronę kina filozoficznego: Antologia, Urszula Tes (red.), Ignatianum WAM, Kraków 2011.
  • Wagnerian’s idea of Gesamtkunstwerk as the Matrix of the Cinematographic Art and its influence in Creating the Present Opera Art, (in:) The Media Convergence - Approaches and Expreriences, Renata Szczepaniak (Ed.), Peterland, Frankfurt am Main, 2011, s. 143 – 150,​
  • Kino Dalekiego Wschodu, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009,
  •  Sfilmować duszę, Mała historia kina japońskiego, wyd. Manngha, Kraków 2007