Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Monografie naukowe

Monografie naukowe

Między powieścią gotycką a podaniem ludowym; demitologizacja „Kwaidanu Opowieści i esejów o rzeczach niesamowitych” Lafcadia Hearna - dr Angelika Funek

Książka Między powieścią gotycką a podaniem ludowym przedstawia kompleksową analizę najpopularniejszego na Zachodzie zbioru japońskich podań i opowieści. Kwaidan Lafcadia Hearna przez lata kształtował wyobrażenia badaczy i czytelników dotyczące folkloru Kraju Kwitnącej Wiśni. Postać Yuki-onny znana z opowieści o tym samym tytule wpłynęła na ikoniczne wyobrażenie japońskiego kobiecego demona w literaturze i kinie. Również figura bezuchego mnicha okaleczonego przez duchy na zawsze przeniknęła do popkultury.

Praca rzuca światło na swoistą mistyfikację dokonaną przez Hearna, pokazując, w jak dużym stopniu czerpał on z literatury zachodniej przy tworzeniu Kwaidanu. Żeby uzmysłowić czytelnikowi, jak wiele elementów i symboli zawartych w zbiorze pochodzi spoza kultury japońskiej, książka zestawia go z dziełami literatury światowej współczesnej pisarzowi. Pozwala to na prześledzenie sposobu, w jaki Hearn wplatał swoje doświadczenia kulturowe i literackie w zasłyszane opowieści z tradycyjnego folkloru. Wprowadzanie przez niego, świadome bądź nie, elementów zachodnich do Kwaidanu spowodowało, że stał się on bardziej zrozumiały dla dwudziestowiecznego czytelnika. Jednocześnie sprawiło to, że przez wiele lat badania nad japońskim folklorem opierały się częściowo na źródłach przystosowanych do gustów zachodniego odbiorcy. Niniejsza książka pozwala spojrzeć na Kwaidan z zupełnie nowej perspektywy i zachęca do zastanowienia się nad współczesnym stanem badań folkloru Japonii.

Książka opublikowana w otwartym dostępie. Więcej informacji na stronie wydawnictwa

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

Hanfu. Wskrzeszając splendor cesarskich Chin ze wzrokiem skierowanym w przyszłość - dr Magdalena Grela-Chen

Książka analizuje fenomen hanfu, kompletnie nowej chińskiej mody, której historia zaczyna się w 2001 roku. Zwolennicy tego ubioru swoje stylizacje opierają na historycznych pierwowzorach, tworząc współczesne wariacje na temat cesarzy, wojowników, uczonych i wyrafinowanych arystokratek. Hanfu oferują wolność wyboru, pozwalają na przełamywanie schematów, m.in. dając kobietom możliwość wyboru historycznie męskich strojów. Każdy projekt związany jest z konkretną inspiracją z przeszłości. Kluczowe jest wskrzeszenie tych sylwetek. Dzięki temu hanfu są czymś więcej niż tylko ubraniami – przekazują zestaw konkretnych cech, który jest za nimi ukryty.

 

"Przedstawiona do recenzji dysertacja jest, stosunkowo rzadką w krajowej nauce, zdecydowanie oryginalną opowieścią o modzie i zabiegach upiększających we współczesnych Chinach. Można ją uznać za monografię problemową. Autorka stawia sobie za cel dogłębne poznanie istoty “hanfu” – zjawiska z pogranicza mody, nacjonalizmu i konsumpcjonizmu. Autorka stawia tezę, iż jest to w pierwszej kolejności styl ubierania się i autoprezentacji. Drobiazgowe studium na temat mody inspirowanej strojami poszczególnych dynastii oraz jej zastosowania w wybranych sferach życia codziennego (np. zamążpójścia)."

z recenzji wydawniczej dr hab M. Kurcza, prof. UJ

Web Content Display Web Content Display

论中国在欧盟标准方面的环境政策

论中国在欧盟标准方面的环境政策

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia Panów Profesorów Jana W. Tkaczyńskiego i Łukasza Gacka. Książka znajduje się w wolnym dostępie.
China's environmental policy in terms of European Union standards

China's environmental policy in terms of European Union standards

Nakładem prestiżowego wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht (300 pkt według listy MNiSW) ukazała się monografia autorstwa pracowników naszego Instytutu, Panów Profesorów Jana W. Tkaczyńskiego i Łukasza Gacka
Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu - nowa książka pod redakcją Karoliny Rak i Bogusława Packa

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu - nowa książka pod redakcją Karoliny Rak i Bogusława Packa

Istotne źródło wiedzy o krajach Dalekiego Wschodu, niezbędne dla osób zainteresowanych problematyką Azji, w tym studentów studiów politologicznych. Uniwersalny zasób wiadomości, m.in..: ustroje polityczne i państwowe, systemy gospodarcze, zasady i normy społeczne oraz kulturowe.
Poza bytem i niebytem. Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu. Krzysztof Jakubczak

Poza bytem i niebytem. Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu. Krzysztof Jakubczak

MIĘDZYMIEJSCE. Współczesny Hongkong w poszukiwaniu własnej tożsamości, Małgorzata Osińska

MIĘDZYMIEJSCE. Współczesny Hongkong w poszukiwaniu własnej tożsamości, Małgorzata Osińska

Psychologia wojny hybrydowej, Bogusław Pacek, Piotr Pacek

Psychologia wojny hybrydowej, Bogusław Pacek, Piotr Pacek