Inicjatywy studentów i absolwentów

Stowarzyszenie CTA

Closer To Asia jest prężnie działającą organizacją pozarządową mającą na celu promowanie wiedzy o kulturach i społeczeństwach azjatyckich.

Misją CTA jest wprowadzenie innowacji do studiów nad Azją, budowa interdyscyplinarnej oraz międzynarodowej sieci partnerstwa, praca badawcza nad istotnymi zagadnieniami spraw publicznych wiążących Polskę i Europę z Azją, inicjacja debat publicznych oraz dostarczenie merytorycznej wiedzy.

Strona www

CTA na Facebooku

 

Portal Emiddle East

Emiddle East to portal infomracyjny i internetowy kwartalnik poświęcony prezentacji zagadnień związanym z Bliskim Wschodem, wymianie opinii i doświadczeń. Strona www

Fundacja Forum Izrael-Polska-Europa

Fundacja Forum Izrael-Polska-Europa stanowi platformę analityczną zagadnień związanych z państwem Izrael, konfliktem izraelsko-palestyńskim i relacjami Europy z Izraelem. 

Strona www

Fundacja Nahda

Fundacja Nahda została założona w 2013 r. przez ówczesnych studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy poznali się „nieco przez przypadek" w Libanie. Połączyła ich wspólna pasja – historia, kultura i język krajów arabskich. Postanowili działać na rzecz dialogu międzykulturowego.

Fundacja zajmuje się promocją dziedzictwa kulturowego państw arabskich, języka arabskiego, upowszechnianiem wiedzy o kulturze i historii arabskiej, popularyzowaniem historii polskich muzułmanów, działaniami na rzecz dialogu polsko-arabskiego oraz promocją polskiej kultury w krajach arabskich. Cele te realizuje poprzez organizowanie prelekcji, wykładów, spotkań, debat, konferencji i szkoleń oraz zajęć z języka arabskiego.

Strona www