Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Antonina Łuszczykiewicz-Mendis

Dr Antonina Łuszczykiewicz-Mendis

e-mail:
dyżur dla studentów
poniedziałek 12.00-13.00, p. 3.10 po wczesniejszym umówieniu mailowym
Funkcje administracyjne:

 

 

Notka biograficzna:

Dr Antonina Łuszczykiewicz-Mendis – kulturoznawca, laureatka międzynarodowych grantów i stypendiów, w tym grantu amerykańsko-polskiej Fundacji Kościuszkowskiej na pobyt badawczy na Indiana University (USA), stypendium konfucjańskiego na uniwersytecie Xi’an Jiaotong Daxue (Chiny) oraz MOFA Taiwan Fellowship na badania na Tamkang University (Tajwan). Jest autorką wielu książek i artykułów poświęconych relacjom chińsko-indyjskim oraz wizerunkowi Indusów i Chińczyków w literaturze i filmie.  

Najważniejsze publikacje naukowe:

MONOGRAFIE:  

Kulturowe dziedzictwo Indii w Pięciu Zasadach Pokojowego Współistnienia i jego rola w relacjach chińsko-indyjskich (1954–2014), Księgarnia Akademicka, Kraków 2020. 

Azjata jako źródło zagrożenia. Rekonstrukcja wizerunku Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016. 

„Psalmista szowinizmu”. Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów, Silva Rerum, Poznań 2014. 

ARTYKUŁY:  

China-India Border Conflict: Prospects for War and Peace in the 21st Century, [w:] Security Dilemmas and Challenges in the 21st Century’s Asia, red. Olga Barbasiewicz, Marcin Grabowski, Ewa Trojnar, PeterLang Publisher, Berlin 2020. 

Dealing with Colonial Past. The Image of the British Rule in India in the 21st Century Hindi Cinema, „Politeja” 16/2 (59) (2019): India and Pakistan: Reflections on Politics and Culture 70 Years after Independence. 

Znaczenie przejścia granicznego w Natu La w chińsko-indyjskim sporze terytorialnym, [w:] Bliżej Azji: współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Scholar, Kraków 2017. 

W cieniu Złotej Świątyni. Kwestia sikhijska w Indiach, [w:] Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, t. II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016. 

Kulturowe stereotypy i uprzedzenia wobec Indusów w twórczości Rudyarda Kiplinga, „Argument” 2/1 (2012). 

Od symbolu rewolucji do ikony popkultury. Ewolucja wizerunku Mao Zedonga w świetle przemian społecznych w Chinach, [w:] Obywatele w działaniu. Orient a przemiany społeczne, red. K. Żakowski, M. Stańczyk, Zakład Azji Wschodniej na Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2012.  

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Grant Taiwan Fellowship Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej na projekt Taiwan in the Polish Communist Discourse (1949–1989) in the Global Cold War Context and Its Implications for Taiwan-Poland Relations, Tamkang University, Republic of China (2020). 

Grant NCN Miniatura 4 na projekt Dyskurs cywilizacyjny we współczesnych relacjach chińsko-indyjskich, nr rejestracyjny 2020/04/X/HS2/00299, Georg-August-Universität Göttingen (2020-2021).  

 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: 0000-0002-4758-3632  

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=IvAoKcYAAAAJ&hl=pl  

Repozytorium UJ: antonina.luszczykiewicz@uj.edu.pl  

Academia.edu: https://uj-pl.academia.edu/Antonina%C5%81uszczykiewicz