Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent

Dr Izabela Nawrot-Adamczyk

Dr Izabela Nawrot-Adamczyk

e-mail:
Notka biograficzna:

Krótka notka biograficzna – wykształcenie i zainteresowania badawcze / pasje naukowe (po polsku i angielsku):amerykanistka (UJ), doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (UJ), asystent w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, stypendystka International Council for Canadian Studies. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjologię ruchów społecznych, indigenous studies oraz  analizę  intersekcjonalną. Obecnie zajmuje się problematyką sojuszów  i koalicji między rdzenną ludnością a Muzułmanami w Kanadzie.  W latach 2017-2020 pełniła funkcję asystenta Pełnomocnika Rektora UJ ds. Internacjonalizacji. Zainteresowania tematyką internacjonalizacji uczelni wyższych realizuje jako jeden z wykonawców w projekcie TICKET Transnational Intercultural Competence through Knowledge Exchange and Training  (https://www.interculturalticket.eu)  oraz  w projekcie Digipass – Virtual Environments for Supporting Mobility (https://digi-pass.eu). 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Reakcja na wielokrotne wykluczenie. Mobilizacja kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968-1985. (książka w procesie wydawniczym, 2021), Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego. 

Measuring “ Real Indianess” : Normative Identity in the context of Indian status in Canada, in: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies. 1899-0355. Nr 5 (2012),55-65.  

Przemoc wobec kobiet z grupy rdzennej ludności Kanady oraz analiza czynników prowadzących do jej występowania, in :UniGENDER nr 6-7, 2011. 

The Tobique Women- from Band Office Occupation to Implemantation of Bill C-31, in: From Foundation of Quebec City to Present- Day Canada (1607-2008): Retrospections, Path of Change, Challenges,  PARA,  Katowice: 2009, 60-65. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Graduate student scholarship, International Council for Canadian Studies , 2009.

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1796-1310  

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=NWv5oDYAAAAJ