Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Kamila Junik

dr Kamila Junik

e-mail:
dyżur dla studentów
środa 10.30-11.30, p.-1.14
Notka biograficzna:

Dr Kamila Junik, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego; indolożka, orientalistka, kulturoznawczyni. Absolwentka filologii orientalnej (specjalność: indologia) oraz kulturoznawstwa bliskowschodniego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od 2003 lektorka języków hindi i urdu; od ponad dekady biegły tłumacz języka urdu i hindi w mowie i w piśmie (tłumaczenia specjalistyczne z zakresu prawa karnego, imigracyjnego, gospodarczego, budowlanego etc. dla organów wymiaru sprawiedliwości i innych służb); wykonuje także ekspertyzy dot. języków, kultury i polityki krajów Azji Południowej. Do jej zainteresowań naukowych należą: współczesna literatura hindi i urdu, języki hindi i urdu, przekład literacki i prawny (j. urdu, j. hindi), problemy i konflikty społeczno-polityczne, religijne i kulturowe w krajach Azji Południowej (Indie, Pakistan, Bangladesz), sytuacja kobiet, ruch kobiecy i feminizm (Indie, Pakistan, Bangladesz), współczesne zjawiska artystyczne i kultura audio-wizualna (Indie, Pakistan) oraz islam w Azji Południowej. Autorka monografii, przekładów z literatury hindi na język polski, artykułów naukowych.  

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki / Books:

Junik-Łuniewska, Kamila, 2015. Literatura jako proces pisania. Analiza „Błękitu” Tedźi Grower w świetle przemian współczesnej prozy hindi, Kraków: Księgarnia Akademicka, 308 ss.

Junik, Kamila, red. & tłum. 2009. Błękit. Seria „Literatura Indyjska”, t. 4. Kraków: Księgarnia Akademicka, 59 ss. [powieść Tedźi Grower w przekładzie z j. hindi na j. polski, ze wstępem tłumaczki]. (Novel by Teji Grover translated from Hindi into Polish; edited, translated and forwarded by K. Junik).

Wybrane artykuły / selected papers:

Junik-Łuniewska, Kamila. 2016. From Malala to Burka Avenger: a few remarks on changing female role models in contemporary Pakistan, “Politeja” 1(40)/2016, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 273-300.

Junik-Łuniewska, Kamila. 2014. Tekstowa nie-obecność. O poezji Udajana Wadźpeji [w:] Orient w literaturze – literatura w Oriencie. Spotkania, red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 209-218.

Junik, Kamila. 2013. Between tradition and modernity: Fatima Jinnah, [w:] Islamicate Traditions in South Asia: Themes from Culture & History, red. A. Kuczkiewicz-Fraś, New Delhi: Manohar Publishers, s. 63-71.

Junik, Kamila. 2012. „Indyjsko – pakistański krąg kulturowy” (część dot. języka urdu) [w:] Sposoby prawidłowej komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kręgów kulturowych wywodzących się z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Kompendium praktycznej wiedzy pod, zrealizowane w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w zakresie kompetencji międzykulturowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, red. J. Bocheńska i K. Jaworska, Nowy Sącz, s. 143-149.

Junik, Kamila. 2010. Writing in love – love in writing. Few remarks on Teji Grover’s Blue,  “Cracow Indological Studies” vol.12, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 187-197.

Junik, Kamila. 2007. Konflikt hindusko-muzułmański w Indiach. Laicyzm kontra fundamentalizm, [w:] Arabowie – islam – świat, red. M. M. Dziekan, I. Kończak, Łódź: Wydawnictwo Ibidem, s. 445-452.