dr hab. Renata Czekalska

Dr hab. Renata Czekalska, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalistka, kulturoznawca, literaturoznawca. Zastępca Dyrektora do Spraw Ogólnych. Kierownik Zakładu Korei. Jej zainteresowania badawcze obejmują: dziedzictwo kulturowe, historię oraz współczesne zagadnienia polityczno-społeczne Azji Południowej, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji międzykulturowej. Autorka trzech monografii, a także kilku antologii przekładów poezji polskiej na j. hindi oraz poezji indyjskiej na j. polski. Aktualnie przygotowuje monografię dotyczącą obecności wątków indyjskich we współczesnej kulturze koreańskiej.

 

Renata Czekalska, PhD, is Associate Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. Deputy Head for General Affairs. Head of the Department of Korea. She specializes in Cultural Studies, with special focus on India and South Asia. Her research interests include cultural heritage of India and South Asia; contemporary Indian literature; modern history of the Indian Subcontinent; contemporary socio-political problems of South Asia; theory and practice of translation from and into South Asian languages; intercultural communication; cultural contacts between South Asia and Europe; reception of European culture in South Asia. Her recent publications include a monograph dedicated to the enriching phenomenon of mutual transfer of intrinsic values in symbolic cultures. Currently she is preparing a study on India traces in Korean culture.

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

1. Czekalska, Renata, 2017. A Mandala of Words. Cultural Realities in the Poems of Ashok Vajpeyi, Frankfurt am Main: Peter Lang, (Studies in Oriental Culture and Literature 3), 251pp.

2. Czekalska, Renata, 2013. Wartości autoteliczne w kulturze symbolicznej. Na przykładzie indyjsko-polskich spotkań literackich, [Intrinsic Values in Symbolic Culture. On the Example of Indo-Polish Literary Encounters], Kraków: Księgarnia Akademicka. Seria: „Societas”, t. 75, 288 ss.

3. Czekalska, Renata, 2009. Traktat o sztuce celebracji. Główne struktury tematyczne w poezji Aśoka Wadźpeji. Analizy, [Treatise on the art of celebration. The main thematic structures in the poetry of Ashok Vajpeyi. Analyses.], Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 479 ss.

4. Czekalska, Renata, 2008. Rodowody nowoczesnej poezji hindi. Od ćhajawadu do nai kawita, [Origins of modern Hindi poetry (from Chāyâvād till Naî Kavitā)], Kraków: Księgarnia Akademicka, 301 ss.

Pełna lista publikacji.

WYBRANE PROWADZONE KURSY/ SELECTED COURSES TAUGHT

1. Piśmiennictwo Indii i Azji Południowej / Literature of India and South Asia;

2. Sztuka Indii i Azji Południowej / Art of India and South Asia;

3. The English language writers of South Asia / Anglojęzyczni pisarze Azji Południowej (kurs w języku angielskim/ in English);

4. Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej / Indian traces in Korean culture;

5. Historia Indii XX wieku / History of India in the 20th century.