Dr Krzysztof Dziurzyński

Politolog. Pedagog. Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką metodologii i badań w naukach społecznych. Obecnie bada postawy  indywidualizmu i kolektywizmu polskich nauczycieli. Wraz z zespołem przeprowadził diagnozy stanu edukacji w dzielnicach m. st. Warszawa Targówek oraz Żoliborz  Wyniki prowadzonych badań opisuje w licznych artykułach naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Autor monografii Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska. Wraz z  Wojciechem Sroczyńskim i Renatą Matysiuk opublikował Rodzina w świetle wybranych kwestii społecznych (na przykładzie badań rodziny siedleckiej).

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS