Dr Piotr Łukasiewicz

Piotr Łukasiewicz jest byłym oficerem Wojska Polskiego. Jego kariera rozpoczęła się w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie specjalizował się w grafice komputerowej i ukończył Wydział Cybernetyki w 1995 roku. Od 1997 roku pracował w centralnych instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej RP. W latach 2004-2005 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Również w 2005 roku brał udział w misji rozpoznawczej w Pakistanie, podczas działań NATO, w odpowiedzi na katastrofę spowodowaną trzęsieniem ziemi w Kaszmirze. W 2006 roku Piotr Łukasiewicz rozpoczął karierę dyplomatyczną, pełniąc – do końca 2009 roku – funkcję attaché wojskowego w ambasadach RP w Pakistanie oraz Afganistanie. Ponadto był doradcą Ministra Obrony Narodowej RP, a także współautorem strategii polskiego zaangażowania w Afganistanie ("Kierunki polskiego zaangażowania w Afganistanie"). 31 stycznia 2012 roku zakończył karierę wojskową w stopniu pułkownika, po czym przejął obowiązki ambasadora RP w Islamskiej Republice Afganistanu (12 lipca 2012 roku).

Piotr Łukasiewicz is a former military officer. His career started in the Military Academy of Technology, where he had specialized in computer graphics and graduated from Cybernetics Faculty in 1995. Since 1997 he worked in central institutions of the Ministry of National Defence. In 2004 and 2005 he served in Polish Military Contingent in Iraq. Also in 2005 he took part in reconnaissance mission in Pakistan, during NATO response to the Kashmir earthquake disaster. In 2006 Piotr Łukasiewicz started his diplomatic career, serving as military attaché in Polish Embassies in Pakistan and Afghanistan until the end of 2009.Piotr Łukasiewicz last military post was the advisor to the Minister of National Defence. He was co-author of the national strategy for Polish involvement in Afghanistan („Directions for Polish Engagement in Afghanistan”).Following the assignment of the President of the Republic of Poland he retired from his military career as colonel on 31st of January 2012 and assumed responsibilities as Polish Ambassador to the Islamic Republic of Afghanistan on 12th of July 2012.