dr hab. Paweł Siwiec

Dr hab. Paweł Siwiec prof. UJ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalista, arabista, literaturoznawca, językoznawca, specjalizujący się w zakresie studiów bliskowschodnich. Jego zainteresowania badawcze obejmują poetykę i poezję arabską, zagadnienia języka arabskiego, islam, problematykę społeczno-polityczną Bliskiego Wschodu – zwłaszcza współczesnego Iraku.

 

Paweł Siwiec PhD, Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. He specializes in Middle Eastern Studies. His research interests include Arabic poetics and poetry, issues of the Arabic language, Islam, socio-political problems of the Middle East (Iraq in particular).

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

Testy z gramatyki arabskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.

Wiersz arabski. Ewolucja formy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.

Rytm staroarabskiej kasydy (Rhythm of the classical Arabic qasida). Kraków, 2005.

Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego (An outline of the classical Arabic poetics), Kraków 2008.

Husayn Mardan (1927-1972): kloszard na Parnasie, Miscellanea Arabica Posnaniensa 2017, t. 2, s. 147-156.

Figure of repetition as an exponent of Abū al-‘Atāhiya’s poetic style, Studia Arabistyczne i Islamistyczne 14/2011, s. 17-32.

Abū al-‘Atāhiya – poeta, błazen, asceta (Abū al-‘Atāhiya: poet, jester, ascetic), Kraków 2012.

"Szanfary": raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla ("Szanfary": once again on Adam Mickiewicz's and Ludwik Spitznagel's translations), Pamiętnik Literacki 2/2014, s. 21-45.

Mobilizacja polityczna irackich jezydów po roku 2003 (Political mobilization of the Iraqi Yezidis in the post-Saddam Iraq), Politeja, 5 (31/1) 2014, s. 335-343. 

 

WYBRANE PROWADZONE KURSY/ SELECTED COURSES TAUGHT

Literatura arabska / Arabic literature

Współczesna nowelistyka arabska / Contemporary Arabic short story

Szyizm w Iraku / Shia Islam in Iraq

Ewolucja doktryny dżihadu / The evolution of the doctrine of jihad

Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego / Socio-cultural aspects of the Arabic language