Dr Artur Skorek

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, internacjolog, badacz współczesnego Izraela. Doktor w zakresie nauk o polityce, absolwent stosunków międzynarodowych i religioznawstwa na UJ. Stypendysta The European Institute for Jewish Studies in Sweden „Paideia”, członek European Association of Israel Studies, European International Studies Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, były redaktor czasopisma „Gentes et Nationes”. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na systemie politycznym Izraela, relacji między polityką i religią oraz stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie.

Assistant Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow (UJ), political scientist specializing in Israel and international relations. He holds PhD in international relations and M.A. in international relations and religion studies from UJ. His research spans the areas of a political system in Israel, state-religion relations and international relations in the Middle East. He has recently published book ‘Jewish Religious Parties: The Political Role of Orthodox Judaism in the State of Israel’ (Nomos, 2015).

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

Demokracja izraelska (współautor razem z: Krzysztof Chaczko, Łukasz T. Sroka), Warszawa-Kraków 2019, PWN, ss. 384

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu, Kraków 2015, Nomos, ss. 340.

Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych ze środków publicznych. Analiza debat politycznych nad likwidacją Komisji Majątkowej i Funduszu Kościelnego, „Politeja” 46/2017, ss. 24.

Kwestia „zagrożenia demograficznego” w Izraelu w ujęciu wybranych postpozytywistycznych koncepcji internacjologicznych, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, tom II, red. E. Stadtmuller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015, Wydawnictwo Rambler, ss. 21.

Sojusz amerykańsko-izraelski w perspektywie realistycznej, [w:] Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, red. E. Haliżak, J. Czaputowicz, Warszawa 2014, Wydawnictwo Rambler, ss. 17.

Israel's Strategic Choice: Alternatives for the Alliance with United States of America, “Institute for Western Affairs' Bulletin” 2013, no. 141, Instytut Zachodni, ss. 7.

Wpływ radykalnych grup religijnych osadników żydowskich na konflikt bliskowschodni, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, red. R. Bania, K. Zdulski, Łódź 2012, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, ss. 27.

Confrontation and Consociationalism: The Art of Political Argument in the Jewish State, [w:] Kultura polityczna (w języku ros.), red. A. M. Starostenko, Orzeł 2012, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, ss. 11.

Pełna lista publikacji.

WYBRANE PROWADZONE KURSY/ SELECTED COURSES TAUGHT

Religia i polityka w państwie żydowskim

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

Izrael w regionie i świecie

System polityczny i prawny Izraela