Sukyung Jung

Mgr Sukyung Jung studiowała Teorię Sztuk Pięknych na Koreańskim Narodowym Uniwersytecie Sztuk Pięknych od 2008 r. do 2009 r. w Seulu w Korei. Skończyła studia licencjackie na Komparatystyce na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 r. Od 2015 r. do 2017 r. studiowała na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie studiuje na kierunku nauczania języka koreańskiego jako drugiego języka na Korea Cyber University. Uczy języka koreańskiego od 2014 r. w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mgr Sukyung Jung studied Theory of Arts at Korea National University of Arts in Seoul, South Korea from 2008 to 2009. Also finished studies in Comparative Literature of Faculty of Polish Philology at Jagiellonian University in 2014. From 2015 to 2017 studied in Faculty of  International and Political Studies at Jagiellonian University. Currently studies in Teaching Korean as a second language at Korea Cyber University. Teaches Korean language since 2014 at Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University.

WYBRANE PROWADZONE KURSY/ SELECTED COURSES TAUGHT

Lektoraty z języka koreańskiego.