Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

e-mail: karolina.rak@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr Karolina Rak, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego UJ, orientalistka, arabistka, literaturoznawca. Zastępca Dyrektora do Spraw Dydaktycznych. Zajmuje się współczesnym dyskursem muzułmańskim, zwłaszcza w odniesieniu do nurtu fundamentalistycznego i jego różnorodności. W ramach prowadzonych kursów zajmuje się także zmianami zachodzącymi w społeczeństwach arabskich, ze szczególnym naciskiem na sytuację kobiet i rozwój zjawiska arabskiego feminizmu.

Dr Karolina Rak prowadzi stronę Feminizm arabski na FB oraz podcast Niswiyya - podcast feminizmu arabskiego dostępny na platformach Spotify oraz Mixcloud.
 

 

Karolina Rak, PhD, is Assistant Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. Deputy Head for Educational Affairs. She holds Ph.D. in Literary Studies and and M.A. in Arabic Philology. Her research interests include the contemporary Muslim discourse, especially in relation to the fundamentalist movement and its diversity. As part of the conducted courses, she research also on the changes in the Arab societies, with special emphasis on women issues and the phenomenon of Arab feminism.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Odnowa muzułmańska z perspektywy propozycji Muhammada Asada na tle debaty o stanie świata islamu [Muslim renewal from the perspective of Muhammad Asad’s propositions within the debate about the state of the world of Islam], Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016

 

Pełna lista publikacji/full list of publications