Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

email: lukasz.gacek@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr hab. Łukasz Gacek, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Zakładu Chin. Politolog i kulturoznawca. Uczestnik staży naukowo-badawczych w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. W latach 2017-2018 zatrudniony w KGHM (Shanghai) Copper Trading Co. Ltd. na stanowisku Analyst & Business Development Manager. Specjalizuje się w tematyce współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Główne osiągnięcia badawcze związane są z polityką energetyczną i ekologiczną Chin. Autor wielu monografii i artykułów naukowych.

 

Łukasz Gacek, PhD, is a Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. Head of the Department of China. He is a political scientist, and an expert in cultural studies. He has completed research fellowships at Fudan University and Xiamen University in China. In 2017-18, he was employed at  KGHM (Shanghai) Copper Trading Co. Ltd., as an Analyst & Business Development Manager. He specializes in modern political systems, security, and international relations in East Asia. The most notable work has revolved around China's energy and environmental policies. He has authored numerous books and research studies on these and other topics.

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

 

Chińskie elity polityczne w XX wieku (2009)

Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską (2012)

Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (2012)

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin (2013)

China at the Beginning of 21th Century (red., 2014)

Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna (2015)

Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa (red., 2017)

Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach (2020)

China’s Environmental Protection Policy in Light of European Union Standards (2021)

 

 

​Pełna lista publikacji/Full list of publications