Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ

dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ

e-mail: jerzy.bayer@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ – adiunkt z habilitacją w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalista (sinolog), językoznawca i politolog. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii nowożytnej i najnowszej i zagadnieniach polityczno-społecznych Chin oraz krajów ościennych: Korei, Mongolii, Tybetu, Bhutanu, Sikkimu, państw Azji Południowo-Wschodniej (Tajlandia, Laos, Kambodża). Jest autorem m. in. obszernej monografii poświęconej dziejom stosunków chińsko-tybetańskich, dwu ujęć  historii politycznej Chin od czasu I wojny opiumowej do dziś – chronologicznego i analitycznego, dwu pozycji analitycznych na temat wybranych okresów życia i działalności Mao Zedonga, dwutomowej analizy polityki Chin wobec Półwyspu Koreańskiego. Obecnie pracuje nad kilku tomowym opracowaniem dotyczącym  problemu nuklearnego Korei Płn. Zna kilka języków wschodnioazjatyckich. Były ambasador RP w Tajlandii, Kambodży, Laosie i Mjanmie, b. konsul generalny RP w Szanghaju.  

 

Jerzy Bayer, PhD, is Associate Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. Sinologist and politologist by trade, specializes in modern history and political and social affairs  of East Asia, with special focus on China, its neighbors (Tibet, Mongolia, Korea, Bhutan) and South East Asia (Thailand, Cambodia, Laos). His research interests focus on analysis of political affairs. His publications include a monography on history of Tibetan-Chinese relations, two titles in modern history of China – in chronological sequence and an analytic approach, two books on selected period of life and activity of Mao Zedong, an analysis of China policy toward the Korean Peninsula. Currently working on a multi-volume monograph dedicated to the North Korea nuclear problem. Speaks several East Asian languages. Former ambassador of Poland to Thailand, Cambodia, Laos and Myanmar, former consul general of Poland in Shanghai.

Więcej informacji

WYBRANE PROWADZONE KURSY/ SELECTED COURSES TAUGHT

 • Mao Zedong. Ontologia władzy, ISP PAN, Warszawa, 2017, s. 810
 • Historia polityczna Chin 1839–2014. Konspekt analityczny, ISP PAN, Warszawa 2016, s. 522
 •   Historia polityczna Chin 1839–2014. Kronika najważniejszych wydarzeń, ISP PAN, Warszawa 2015, s. 536
 •   Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich, ISP PAN, Warszawa 2015, s. 739
 • Problem chińskiego nacjonalizmu do chwili proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, cz. I, rocznik Azja-Pacyfik, tom XIV (2011), s. 70–86. 
 • Problem chińskiego nacjonalizmu – od momentu proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, cz. II, rocznik Azja-Pacyfik, tom XV (2012), s. 33–59.
 • Mao. Zwycięstwa, nadzieje, klęski, ISP PAN/Collegium Civitas/Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 414
 • Kilka uwag o chińskim nacjonalizmie, ISP PAN, Warszawa 2010, s. 98
 • Perspektywy rozwoju ekonomicznego KRLD na tle reform z 2002 r., ISP PAN, Warszawa 2008, t. I: System ekonomiczny KRLD a reformy, s. 99
 • Perspektywy rozwoju ekonomicznego KRLD na tle reform z 2002 r., ISP PAN, Warszawa 2008, t. II: Zewnętrzne uwarunkowania gospodarki północnokoreańskiej, s. 78
 • Kambodża – ONZ w godzinie udanej próby, w: Polska – Kambodża, Łączy nas bolesna przeszłość, zbliży nas przyszłość, red. Tadeusza Detyny, Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 343–356 + 3 s. ilustracji
 • Korea & Chiny – strategia, polityka,  t. I, ISP PAN, Warszawa 2006, s. 323
 • Korea & Chiny – gospodarka, granice, t. II, ISP PAN, Warszawa 2006, s. 272
 • Korea – broń masowego rażenia, ISP PAN, Warszawa, 2004, s. 94
 • Północnokoreańskie akty dywersji i prowokacje: rodzaje działań i chronologia, ISP PAN,  Warszawa, 2004, s. 68