Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs ekspercki: Analiza międzynarodowa w Think tanku. Warsztaty praktyczne

Kurs ekspercki: Analiza międzynarodowa w Think tanku. Warsztaty praktyczne

Przedmiot dedykowany dla studentów studiów strategicznych nad Azją semestr letni roku akad. 2023/24

Zapraszamy na kurs ekspercki: Analiza międzynarodowa w Think tanku. Warsztaty praktyczne

Zadaniem uczestników kursu będzie nauczenie się opracowywania fachowych analiz dotyczących relacji międzynarodowych i polityki w regionie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.  Studenci zdobędą dogłębną wiedzę na temat różnorodnych form analizy, w tym komentarzy, policy papers, a także dłuższych raportów i opracowań. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze spektrum metodologii badawczych oraz technik analitycznych, nauczą się rozróżniać wiarygodne źródła wiedzy od dezinformacji oraz krytycznie oceniać prace innych analityków. Dzięki doświadczeniu i umiejętnościom prowadzącej, studenci kursu będą mogli zgłębić warsztat pracy analityka i zrozumieć zarówno podstawowe zasady, jak i trudności związane z pracą o takim charakterze. Uczestnicy będą zachęcani do krytycznego myślenia, stosowania interdyscyplinarnych podejść oraz opracowywania rekomendacji strategicznych, które mogą mieć realny wpływ na podejmowane decyzje polityczne lub biznesowe. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie samodzielnie przygotować teksty analityczne na poziomie wymaganym w międzynarodowych instytucjach analitycznych. 

 

kurs prowadzony będzie przez panią dr Alicję Bachulską

eksperta pracującego w European Council on Foreign Relations

 

Terminy: Zajęcia będą się odbywały w piątki od godz. 16.45 do 20.00 - sala 0.05. Odbędzie się 7 spotkań. Dokładny terminarz zajęć podamy w najbliższych dniach. W tym momencie znany jest I termin zajęć.

1. zajęcia nr 1 - 22 marca 2024 roku (stacjonarnie):

I: Wprowadzenie
II: Czym są think tanki? Anglosaska geneza i polskie uwarunkowania
 

2. zajęcia nr 2 - 5 kwietnia 2024 roku (zdalnie)

I: Praca w think tanku: specyfika, wyzwania i etyka pracy
II: Skąd czerpać wiedzę i dane: rzetelne źródła wiedzy a dezinformacja
 

3. zajęcia nr 3 - 12 kwietnia 2024 roku (zdalnie)

I: Dla kogo piszą think tanki? Odbiorca a forma i treść
II: Podstawowe formaty analityczne: krótkie, średnie i długie
 
Część warsztatowa:
 

4. zajęcia nr 4 - 19 kwietnia 2024 roku (stacjonarnie):

I: Krótka forma: praca z tekstem
II: Krótka forma: szkic sygnału (wybór tematu, kluczowe informacje, teza) lub briefing
 

5. zajęcia nr 5 - 24 maja 2024 roku (stacjonarnie):

I: Średnia forma: praca z tekstem
II: Średnia forma: szkic komentarza (konspekt), dyskusja
 

6. zajęcia nr 67 czerwca 2024 roku (stacjonarnie):

I: Długa forma: przegląd raportów, dyskusja
II: Praca w grupach: tworzenie konspektu raportu, prezentacja
 

7. zajęcia nr 7 - 14 czerwca 2024 roku (stacjonarnie plus zaliczenie):

I: Podsumowanie, wnioski z kursu
II: Zaliczenie na ocenę – napisanie krótkiego tekstu (sygnału) na zadany temat