Semestr Letni- kursy fakultatywne, Bliski Wschód

I.Balwierz_Język arabski biznesu i dyplomacji

P.Kletowski_Kino BW I

P.Kletowski_Kino BW II

M.Kozłowska_Społeczności_żydowskie w świecie muzułmańskim

H.Krółikowski_P.Niziński_Perspektywy rozwoju gospodarczego państw Zatoki Perskiej

H.Królikowski, P.Niziński_Potencjał turystyczny na Bliskim Wschodzie

J.Osiecki_Ormianie na Bliskim Wschodzie

P.Niechciał_Afganistan - tradycja, komunizm i talibowie

M.Pycińska_Historia społeczno-polityczna narodu palestyńskiego

K.Rak Arabska popkultura

K.Rak_Oblicza muzułmańskiego fundamentalizu w XX wieku na świecie

D.Rudnicka-Kassem_Muslim Societies in the Western World

D.Rudnicka-Kassem_Współczesna myśl arabska i teatr polityczny

A.Skorek_Religia i polityka w pańswie żydowskim

P.Siwiec Historia polityczna Iraku

P.Weiser_Rewolucja hebrajska

P.Weiser_Josepha Conrada obraz Wschodu

 

Semestr Letni- kursy fakultatywne, Daleki Wschód

D. Barańska_Ikony i symbole popkultury Japonii

O.Barbasiewicz_Pamięć o wojnie w relacjach międzynarodowych Japonii

O.Barbasiewicz_Polityka okupacyjna Stanów Zjednoczonych wobec Japonii

Cho Byoung- se _Korean Political Economy

Cho Byoung-se_Korean Culture

F.Czech_Przemiany sfery publicznej na Filipinach

R.Czekalska_Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

R.Czekalska_Działalność Gandhiego w Afryce Południowej

P.Dybała_Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem japońskim

P.Dybała_Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności japońskiej

Gacek_Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Chin

J.Guzik_Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

A.Kamrowska_Kino Dalekiego Wschodu

A.Kuczkiewicz-Fraś_Dynastie muzułmańskie w Azji Południowej

A. Kuczkiewicz-Fraś_Urdu - język i tradycja kulturowa

A. Kuczkiewicz-Fraś_Podziały etniczne i kastowe w Azji Pd.

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

M.Lubina_ Półwysep Koreański w stosunkach międzynarodowych

M.Lubina_Colonialism and Nationalism in Southeast Asia

T.Łozińska_Konfucjanizm a demokratyzacja Korei Południowej i Tajwanu

Junik_Łuniewska_Bollywood, Lollywood, Dhallywood – kino w krajach subkontynentu indyjskiego

A. Mikrut-Żaczkiewicz_Kino sztuk walki

A.Mikrut-Żaczkiewicz Od Yasujiro Ozu i Akiry Kurosawy po Asia Extreme i studio Ghibli-różne oblicza kina Japonii

A.Mikrut-Żaczkiewicz_Tradycja i transformacja w Chinach XX i XXI wieku

K.Moch_Japoński język biznesowy w praktyce 1

K.Moch_Japoński język biznesowy w praktyce 2

M.Ochwat_Komunikacja korporacyjna w państwach azjatyckich

M.Ochwat_Prawa człowieka w Azji

E.Rynarzewska_Teatr koreański

E.Rynarzewska_Tożsamość narodowa Koreańczyków

M.Stępień_Azjatyckie kultury prawne

J.Wardęga_Chińska myśl narodowa-teoria i praktyka

J.Wardęga_Chiny encyklopedia kultury

J.Wolska-Lenarczyk_Teatr japoński

A.Zemanek_Media i kultura popularna na Tajwanie

B.Zemanek_Tajwan spoleczenstwo i kultura

J.Marszewska Różne tradycje kulturowe mieszkańców Archipelagu Japońskiego

M.Stańczyk Polityka zagraniczna Rosji w regionie Azji i Pacyfiku